South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Prace nad rewitalizacją Wesołej

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Na spotkaniu 16.05.2022 oraz wcześniejszych ustaliliśmy, że Rada krk UrbanHub rozpocznie we współpracy z Agencją Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK) prace związane z opracowaniem brakującego Master Planu dla Wesołej oraz zaproponuje stworzenie grupy roboczej w Urzędzie miasta Krakowa, która będzie miała za zadanie opracowanie nowego Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Wesołej z propozycją wprowadzenia mniejszych […]

Czytaj więcej »

Unijny projekt członka SPCleantech-BLOK Architekci

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Poprzez uczestnictwo w różnych projektach unijnych SPCleantech zdobywa wiedzę i doświadczenie we współpracy międzynarodowej. To samo dotyczy udziału naszych członków, poprzez co zarówno SPCleantech jak i inni członkowie i partnerzy klastra mogą odnieść wiele korzyści. Wspaniałym przykładem jest uczestnictwo członka SPCleantech, BLOK Architekci, który od grudnia 2020 uczestniczy w projekcie w Ramach HORIZON 2020, PRELUDE – Prescient […]

Czytaj więcej »

Projekt Smart V4 Strategies

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego. Grupa Wyszehradzka (znana również jako Czwórka Wyszehradzka, V4 lub Kwartet Europejski jest kulturowym i politycznym sojuszem czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, […]

Czytaj więcej »

Korzyści z przynależności do SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Podstawową wartością i celem przynależności do SPCleantech jest możliwość czerpania z tego faktu korzyści, które przekładają się na większą innowacyjność, czyli na większą zdolność rozwoju – w wymiarze organizacyjnym i osobistym. Korzyści te wynikają z aktywnego uczestnictwa w ekosystemie innowacji, a co za tym idzie, z dostępu do sieci współpracy i do zasobów ułatwiających budowanie przewagi konkurencyjnej. Co do zasady, Klaster jest […]

Czytaj więcej »

Witamy nowego członka SPCleantech – Progress Academy

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech, Progress Academy. Progress Academy to zespół specjalistów otwarty na człowieka i jego potrzeby. Wartością firmy są warsztaty i szkolenia, na których klient oszczędza swój czas, bo otrzymuje w pigułce niezbędne informacje do wykorzystania w codzienności biznesowej. Trenerzy firmy są zorientowani na potrzeby przedsiębiorców, skupiają się na kluczowych barierach i starają pomóc odnaleźć rozwiązanie […]

Czytaj więcej »

Witamy nowego członka SPCleantech – LIGO DOMY Z BALI

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka LIGO DOMY Z BALI Sp. z o.o. polską firmę, która od kilkunastu lat zajmuje się budową ekologicznych nieruchomości z najwyższej jakości, naturalnych bali archangielskich.Firma jest w stanie zrealizować każdy projekt – od małych do bardzo dużych domów, a także obiekty komercyjne. Dzięki doświadczeniu i bliskim relacjom z partnerami z Północnej Rosji, jak […]

Czytaj więcej »

Nowa aplikacja do Horizon Europe

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech złożył wraz z Partnerami nowy wniosek do programu Horizon Europe o dofinansowanie wspólnego projektu CIRC4Transform z programu HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01. CIRC4Transform ma na celu przyspieszenie wdrażania i zwiększania skali gospodarki o obiegu zamkniętym w MŚP poprzez inwestycje na dużą skalę. Dzięki zaprojektowaniu i uruchomieniu akceleratora inwestycyjnego wdrażania o obiegu zamkniętym MŚP z kluczowych łańcuchów wartości określonych […]

Czytaj więcej »

SIG – Nowy produkt izolacyjny

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Grupa członków SPCleantech rozpoczęła w ramach SIG – Nowy produkt izolacyjny prace nad opracowaniem nowego produktu budowlanego w postaci materiału izolacyjnego do zastosowania na ścianach przegród między mieszkaniami w mieszkalnictwie wielorodzinnym. Członkami SIGu są członkowie SPCleantech: MAWAT Developer ATB  JS Consulting  Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej HABITAT W spotkaniach SIG – Nowy produkt izolacyjny uczestniczą specjaliści ds. […]

Czytaj więcej »

Witamy nowego członka SPCleantech – Grupa ZUE

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech – krakowską firmę Grupa ZUE. Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowym i wykonawczym. Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych […]

Czytaj więcej »

Witamy nowego członka SPCleantech – BKW System

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech innowacyjną firmę, BKW System. Firma powstała w 2019 roku po połączeniu mikro-firmy zajmującej się dostarczaniem rozwiązań inteligentnych instalacji, systemów nisko-prądowych oraz grupy inżynierów fascynujących się automatyzacją życia codziennego.     Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, firma zdobyła duże zaufanie i konsekwentnie się rozwija. BKW System jest autoryzowanym dystrybutorem wiodących systemów […]

Czytaj więcej »