Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

3. edycja Carbon Footprint Summit

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

7 i 8 października 2022 członek SPCleantech, Carbon Footprint Foundation organizuje w Hali Cracovia w Krakowie 3. edycję Carbon Footprint Summit.   Tematem tegorocznego wydarzenia, którego partnerem jest SPCleantech jest zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Na uczestników czekają: część konferencyjna, wystawiennicza i warsztatowa. W programie wydarzenia, którego organizatorem jest Carbon Footprint Foundation, znalazły się m.in. Międzynarodowa Konferencja […]

Czytaj więcej »

Witamy nowego członka SPCleantech – Salon Reklamy

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech, Salon Reklamy, agencję reklamowo – marketingową, której motto jest „Dzięki pracy zespołowej zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty”. Dlatego firma działa szybko i sprawnie, jest zawsze profesjonalna i zawsze do dyspozycji. Z każdym klientem stara się tworzyć fachowy zespół, pracujący nad wspólnym celem. Klient oszczędza czas, redukuje koszty, oddycha swobodnie zamawiając usługi w […]

Czytaj więcej »

Witamy nowego członka SPCleantech – Yellow House English

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech, Yellow House English S.A. – spółkę rozwijającą Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”.  Umiejętność komunikacji jest wymogiem nie tylko dzisiejszych czasów, będzie również wymogiem przyszłego rynku pracy i to w jeszcze większym stopniu, niż jest wymagana dzisiaj. Aby się komunikować, nie wystarczy umieć mówić, trzeba mówić zrozumiale i w języku […]

Czytaj więcej »

Partnerstwo ze Sterling Engels

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech rozpoczął współpracę w formie Partnera strategicznego ze Stowarzyszeniem Aniołów Biznesu Sterling Angels. Stowarzyszenie zrzesza 45ciu Aniołów Biznesu aktywnie wspierających startupy kapitałem inwestycyjnym i „Smart Money”. Od 2 lat Stowarzyszenie wspiera najbardziej perspektywiczne projekty na wczesnych etapach rozwoju. Do kluczowych celów Stowarzyszenia zalicza się: promocja idei inwestowania w formule Aniołów Biznesu oraz aktywizacja środowisk anielskich edukacja […]

Czytaj więcej »

Prace nad rewitalizacją Wesołej

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Na spotkaniu 16.05.2022 oraz wcześniejszych ustaliliśmy, że Rada krk UrbanHub rozpocznie we współpracy z Agencją Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK) prace związane z opracowaniem brakującego Master Planu dla Wesołej oraz zaproponuje stworzenie grupy roboczej w Urzędzie miasta Krakowa, która będzie miała za zadanie opracowanie nowego Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Wesołej z propozycją wprowadzenia mniejszych […]

Czytaj więcej »

Unijny projekt członka SPCleantech-BLOK Architekci

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Poprzez uczestnictwo w różnych projektach unijnych SPCleantech zdobywa wiedzę i doświadczenie we współpracy międzynarodowej. To samo dotyczy udziału naszych członków, poprzez co zarówno SPCleantech jak i inni członkowie i partnerzy klastra mogą odnieść wiele korzyści. Wspaniałym przykładem jest uczestnictwo członka SPCleantech, BLOK Architekci, który od grudnia 2020 uczestniczy w projekcie w Ramach HORIZON 2020, PRELUDE – Prescient […]

Czytaj więcej »

Projekt Smart V4 Strategies

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego. Grupa Wyszehradzka (znana również jako Czwórka Wyszehradzka, V4 lub Kwartet Europejski jest kulturowym i politycznym sojuszem czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, […]

Czytaj więcej »

Korzyści z przynależności do SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Podstawową wartością i celem przynależności do SPCleantech jest możliwość czerpania z tego faktu korzyści, które przekładają się na większą innowacyjność, czyli na większą zdolność rozwoju – w wymiarze organizacyjnym i osobistym. Korzyści te wynikają z aktywnego uczestnictwa w ekosystemie innowacji, a co za tym idzie, z dostępu do sieci współpracy i do zasobów ułatwiających budowanie przewagi konkurencyjnej. Co do zasady, Klaster jest […]

Czytaj więcej »

Witamy nowego członka SPCleantech – Progress Academy

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech, Progress Academy. Progress Academy to zespół specjalistów otwarty na człowieka i jego potrzeby. Wartością firmy są warsztaty i szkolenia, na których klient oszczędza swój czas, bo otrzymuje w pigułce niezbędne informacje do wykorzystania w codzienności biznesowej. Trenerzy firmy są zorientowani na potrzeby przedsiębiorców, skupiają się na kluczowych barierach i starają pomóc odnaleźć rozwiązanie […]

Czytaj więcej »

Witamy nowego członka SPCleantech – LIGO DOMY Z BALI

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka LIGO DOMY Z BALI Sp. z o.o. polską firmę, która od kilkunastu lat zajmuje się budową ekologicznych nieruchomości z najwyższej jakości, naturalnych bali archangielskich. Firma jest w stanie zrealizować każdy projekt – od małych do bardzo dużych domów, a także obiekty komercyjne. Dzięki doświadczeniu i bliskim relacjom z partnerami z Północnej Rosji, […]

Czytaj więcej »