SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Na spotkaniu 19.11.2021 członków SIG – Prognozowanie i optymalizacja w eksploatacji budynków – PROWEB omówiono dalsze plany związane z realizacją wspólnego projektu i wyszczególniono najważniejsze punkty, jakich oczekuje się do opracowania w ramach procesów przepływu pracy – workflow – dostarczania Cyfrowego bliźniaka obiektu.

 • Proces skanowania laserowego i rezultaty (chmura pkt.)
 • Proces przygotowania modeli informacyjnych budynków (BIM) istniejących budynków na podstawie normy ISO 19650-3
 • Proces łączenia sensorów IOT do urządzeń istniejącego budynku
 • Analityka obrazu z kamer CCTV.

W dalszym ciągu spotkania omówiono zakres aplikacji oraz wyszczególnione zostały najważniejsze rezultaty, których oczekuje się od rozwiązania do zarządzania Cyklem życia BIM (Lifecycle BIM), które należy wziąć pod uwagę, odpowiadając na ofertę.

 • Ogólnym celem ma być dostarczenie rozwiązania dla projektów konserwacyjnych (maintenance), zapewniające łatwy dostęp do modelu jako “jednego źródła prawdy”
 • Rozwiązanie za pomocą danych z połączonych sensorów ma dostarczać użytkownikom odpowiednich wskazówek dotyczących konserwacji predykcyjnej
 • Rozwiązanie ma być łatwo dostępne dla wszystkich zatwierdzonych użytkowników. Powinno ono być zainstalowane na wewnętrznym serwerze (lub w chmurze) i dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
 • Użytkownicy mają mieć dostęp do rozwiązania “w terenie”. 

W spotkaniu wziął także udział Jarosław Szumiński z JS Consulting, specjalista klastra co do możliwości wykorzystania środków z NCBiR oraz warunki, które należy spełnić przy opracowywaniu skutecznej aplikacji o finansowanie projektu ze środków zewnętrznych.

W spotkani w chwili uczestniczyły następujące podmioty:

 • Grupa4BIM
 • Skyverse
 • DM Project
 • NordicHouse
 • JS Consulting