SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SPCleantech organizuje wspólnie z członkiem klastra, firmą doradczą Habitat szkolenia z negocjacji biznesowych. Sukces w biznesie zależy od umiejętności negocjacyjnych. Zwiększenie efektywności procesu negocjacyjnego w swoim środowisku biznesowym może przełożyć się na wymierne korzyści finansowe.

Celem proponowanego szkolenia dla właścicieli i menadżerów jest uporządkowanie wiedzy na temat procesu negocjacyjnego z naciskiem na praktyczne podejście do „rozmów przy stole” (kompetencje miękkie). 

Propozycja jednodniowych warsztatów szkoleniowych z negocjacji zakres tematyczny:

 • czym są negocjacje w kontekście pracy handlowca
 • podstawowe narzędzia negocjatora (BATNA, ZOPA, Mech. Komunikacji), • proces negocjacyjny i jego etapy
 • emocje i metody zarządzania emocjami
 • wybrane taktyki negocjacyjne
 • sytuacje kiedy nie należy negocjować
 • dodatek – rola perswazji w negocjacjach

przebieg warsztatu (agenda):

 • przedstawienie Uczestników i prowadzących, • określenie kontraktu warsztatu
  • ćwiczenie niespodzianka
  • omówienie Stylów i Strategii negocjacyjnych, • ćwiczenie – Szukam Pracy
 • Zarządzanie emocjami – BATNA 
  • ćwiczenie – kupujemy Golfa
  • Zarządzanie emocjami – Mechanizm Akceptacji, • omówienie procesu negocjacyjnego
  • gra negocjacyjna
  • omówienie strategii i technik negocjacyjnych
  • perswazja w negocjacjach
  • podsumowanie warsztatu

korzyści dla uczestnika:

 • zbudowanie samoświadomości własnych kompetencji negocjacyjnych – “ Co potrafię, a czego jeszcze nie umiem?” ,
 • zdobycie wiedzy na temat kluczowych narzędzi negocjatora oraz procesu negocjacyjnego,
 • podniesienie motywacji do podnoszenia wiedzy i kompetencji negocjacyjnych,
 • pozyskanie umiejętność aplikacji tych narzędzi w praktyce,
 • umiejętność rozpoznania stosowanych strategii i technik negocjacyjnych,
 • umiejętność zbudowania procesu negocjacyjnego w oparciu o wybraną strategię,

Podczas warsztatów stosowane są metody szkoleniowe polegające na “podążaniu za uczestnikiem” ponieważ podnosi to skuteczność procesu uczenia się i zdobywania nowych kompetencji. W związku z czym sam przebieg, czy kolejność poruszanych zagadnień może ulec niewielkiej zmianie.