SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Lokalni właściciele i zarządcy budynków w końcu mają miejsce, Małopolskie Forum Współpracy, w którym mogą znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, które mogą pojawić się na różnych etapach modernizacji czy renowacji jedno- i wielorodzinnych budynków.

Kiedy właściciele domów potrzebują pomocy, aby zwiększyć efektywność energetyczną swoich domów, mogą dziś udać się do lokalnego One-Stop Shop (OSS) krk HubRenowacji – punktu kompleksowej obsługi w sprawie renowacji energetycznej domów i budynków.

Małopolskie Forum Współpracy to bezpieczna przestrzeń, w której członkowie mogą wymieniać pomysły i uczyć się od siebie nawzajem, dzielić się przydatnymi informacjami i narzędziami oraz poznawać lokalne ramy (polityczne, legislacyjne, finansowe, rynkowe itp.), w których ewoluują. Krótko mówiąc, gdzie mogą uzyskać wsparcie potrzebne do pomyślnego przeprowadzenia projektów termomodernizacji lub renowacji swoich budynków.

W ramach działalności One Stop Shop (OSS) krk HubRenowacji powstało Małopolskie Forum Współpracy skupiające wszystkich interesariuszy i beneficjentów. Forum organizuje cykliczne spotkania z interesariuszami i beneficjentami modernizacji i renowacji budynków mieszkalnych, które koncentrują się na omawianiu różnych aspektach renowacji oraz dostarczaniu istotnych informacji dotyczących oferowanych usług i procesów.

Cele współpracy w ramach Małopolskiego Forum Współpracy w OSS krk HubRenowacji w zakresie termomodernizacji i renowacji budynków jedno- i wielorodzinnych obejmują:

Poprawa efektywności energetycznej: Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację i renowację budynków, co przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Zmniejszenie kosztów eksploatacji: Przeprowadzenie termomodernizacji i renowacji budynków przynosi korzyści finansowe poprzez zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem, co przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości.

Poprawa komfortu mieszkalnego: Dążenie do termomodernizacji i renowacji budynków zwiększa komfort mieszkalny poprzez eliminację problemów związanych z zimnem, wilgocią i hałasem, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Tworzenie miejsc pracy i rozwoju lokalnej gospodarki: Realizacja projektów termomodernizacji i renowacji budynków generuje nowe miejsca pracy w sektorze budowlanym oraz przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki poprzez pobudzenie popytu na usługi i materiały budowlane.

Promowanie innowacji i nowych technologii: Współpraca w ramach Forum sprzyja promowaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie termomodernizacji i renowacji budynków, co przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy jakości wykonanych prac.

Ułatwienie dostępu do finansowania: Celem Forum jest ułatwienie mieszkańcom i właścicielom nieruchomości dostępu do różnych form finansowania, takich jak dotacje, kredyty preferencyjne czy programy wsparcia, co umożliwi przeprowadzenie projektów termomodernizacyjnych i renowacyjnych.

Edukacja i świadomość społeczna: Forum prowadzi działania edukacyjne i informacyjne, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat korzyści wynikających z termomodernizacji i renowacji budynków oraz promować proekologiczne zachowania wśród mieszkańców i właścicieli nieruchomości.

Zintegrowane podejście do planowania miejskiego: Współpraca między różnymi interesariuszami prowadzi do opracowania zintegrowanych planów rozwoju urbanistycznego, uwzględniających kwestie związane z efektywnością energetyczną i zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich.

Dążenie do tych celów wymaga aktywnego zaangażowania wszystkich interesariuszy, w tym gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkańców, firm budowlanych i remontowych, banków oraz instytucji rządowych i społecznych.

„Zadanie jest realizowane w ramach projektu RenoWave. One-Stop-Shop extended model to increase the multi-apartment building stock renovation in the BSR. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region.”