SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

OSS krk HubRrenowacji budynków mieszkalnych to projekt, którego operatorem jest SPCleantech realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski (SGiPM) w ramach unijnego projektu RenoWave, Interreg Baltic Sea Region.

OSS krk HubRenowacji budynków mieszkalnych to kompleksowy model usługowy, który za pomocą platformy internetowej oraz Forum Współpracy integruje różne usługi potrzebne do przeprowadzenia procesu termomodernizacji lub renowacji budynku mieszkalnego. Ten model ma na celu ułatwienie i usprawnienie całościowego procesu modernizacji i naprawy budynków dla właścicieli lub zarządców nieruchomości.

Dzięki OSS krk HubRenowacji właściciele budynków i zarządcy nie muszą samodzielnie koordynować różnych firm i specjalistów, aby przeprowadzić remont. Mogą korzystać z jednego punktu kontaktowego, który organizuje wszystkie niezbędne usługi. Właściciele mają możliwość uzyskania kompleksowej analizy stanu budynku i zaproponowania odpowiednich rozwiązań renowacyjnych. To pomaga im podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące modernizacji budynku.

Zamiast poszukiwać różnych firm i koordynować harmonogramy, właściciele mogą zlecić cały proces jednej organizacji. To zmniejsza ilość pracy administracyjnej i czas potrzebny na zarządzanie remontem. OSS krk HubRenowacji może negocjować lepsze ceny za usługi, ponieważ korzystają z wypracowanych relacji z dostawcami. Ponadto eliminacja zbędnego pośrednictwa może zmniejszyć koszty koordynacji i administracji.

W rezultacie OSS krk HubRenowacji budynków mieszkalnych może przyczynić się do bardziej efektywnego, szybszego i lepiej zorganizowanego procesu modernizacji budynków, co przynosi korzyści zarówno właścicielom, jak i społeczności lokalnej.