SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SPCleantech organizuje we współpracy z członkiem klastra, Grupa4BIM szkolenia dla gmin i powiatów „Cyfryzacja zasobów i zarządzania aktywami”. Grupą docelową szkolenia są gminy, powiaty i inne JST, a zwłaszcza Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie, Radni i inni pracownicy samorządów.

Szkolenie ma na celu pokazać korzyści z cyfryzacji zasobów i centralizacji repozytorium danych. Szybki dostęp do pełnej i kompleksowej informacji to bardziej efektywne zarządzanie aktywami. Cyfryzacja zarządzania budynkami oraz wspomagające narzędzia informatyczne pozwalają na duże oszczędności związane z zarządzaniem nieruchomościami, optymalizacji zużycia energii i prac serwisowych. 

Szkolenie przedstawia również stan prawny związany z cyfryzacją procesu budowlanego w Polsce oraz najlepsze praktyki zwinnego i szczupłego zarządzania projektami.

 • Wstęp do cyfryzacji aktywów dla podmiotu publicznego i prywatnego różne podejścia do cyfryzacji
 • różne podejścia do cyfryzacji
 • co można cyfryzować
 • najczęstsze przykłady wykorzystania
 • korzyści z cyfryzacji aktywów
 • Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce
 • BIM Standard PL
 • Mapa drogowa wdrożenia BIM w Polsce – Ministerstwo rozwoju
 • BIM – nowe podejście do zamówień publicznych w sektorze budowlanym Urzędu Zamówień Publicznych
 • Cyfryzacja i optymalizacja zarządzania budynkami
 • Stopnie rozwoju cyfryzacji aktywów 
 • Wykorzystanie procesów ISO 19650-3 do określenia wymagań informacyjnych 
 • Technologie wspomagające cyfryzację
 • Scenariusz przygotowania cyfrowych modeli zasobów
 • Korzyści z wykorzystania cyfrowych modeli
 • Studium przypadku dla zobrazowania potencjału digitalizacji aktywów
 • Model cyfrowy jako źródło danych
 • Platforma łącząca model cyfrowy i Zarządzanie obiektami budowlanymi.
 • Przykłady zarządzania aktywów dla wybranych obiektów 
 • Zwinne i szczupłe zarządzanie projektami
 • Wstęp do Lean i Agile
 • Lean Construction
 • Najlepsze praktyki zarządzania wspomagające cyfryzację procesów budowlanych
 • Źródła finansowania cyfryzacji aktywów dla podmiotu publicznego i prywatnego.