South Poland Cleantech Cluster został wymieniony w poradniku PARP na temat jakości zarządzania klastrami w Polsce jako przykład klastra stosującego dobre praktyki godne naśladowania oraz jako jeden z niewielu w Polsce posiadający certyfikat jakości zarządzania (Bronze label certificate) wydany przez Komisję Europejską.