SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

krk UrbanHub

Celem krk UrbanHub jest wymyślanie miast na nowo (re-imagining) oraz współtworzenie miast przyszłości (Future Cities) we współpracy ze wszystkimi podmiotami i interesariuszami (co-creation) zainteresowanymi w tworzeniu zrównoważonych miast przyszłości.

krk UrbanHub to inicjatywa SPCleantech we współpracy z organizacjami z miast unijnych: BLOXHUB, Kopenhaga, KIRA Hub, Helsinki,  Hammer/Brooklyn, Hamburg, Munich Urban Lab, Monachium, Urban Resilience Hub, Barcelona. Celem powstałego konsorcjum jest wymyślanie miast na nowo (re-imagining) oraz współtworzenie miast przyszłości (Future Cities) we współpracy ze wszystkimi podmiotami i interesariuszami (co-creation) zainteresowanymi w tworzeniu zrównoważonych miast przyszłości.

krk UrbanHub to miejski hub innowacji z siedzibą w Krakowie, który skupia firmy, organizacje i naukowców, aby współtworzyć rozwiązania dla lepszych miast. Opiera się na przekonaniu, że wyzwania związane z globalną urbanizacją i zmianami klimatycznymi wymagają nowego podejścia do współpracy.

krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa. Tutaj drzwi są otwarte dla każdego, kto chce doświadczyć, poczuć i zrozumieć życie w miastach – oraz dla każdego, kto chce uczestniczyć w profesjonalnych sieciach i głębokich środowiskach zawodowych, które rozwijają zrównoważone miasta przyszłości.

krk UrbanHub jest polską i środkowo-wschodnią europejską platformą dla przyszłych rozwiązań miejskich, a także „one point entry” na rynek polski i Europy Środkowo-Wschodniej dla międzynarodowych firm.

Poprzez indywidualne działania, krk UrbanHub łączy firmy, organizacje i naukowców w celu skalowania biznesu i wspierania zrównoważonych rozwiązań miejskich. To przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju.

Tutaj drzwi stoją otwarte dla każdego, kto chce doświadczyć, poczuć i zrozumieć życie w miastach – oraz dla każdego, kto chce uczestniczyć w profesjonalnych sieciach i głębokich środowiskach zawodowych, które rozwijają zrównoważone miasta przyszłości.

„Współpraca między sektorami ma kluczowe znaczenie dla tworzenia lepszych miast przyszłości”

Głównym celem inicjatywy jest:

CONNECT – stwórz interfejs dla interdyscyplinarnych innowacji
SHARE – ułatwiaj dzielenie się wiedzą i komunikuj na skalę krajową i międzynarodową
SCALE – przenieś efekty komercyjne na rynek globalny
twórz Partnerstwa – łącz ludzi, dziel się wiedzą i skaluj biznes poprzez innowacyjne programy, działania, przypadkowe spotkania przy ekspresie do kawy