SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Istnieją różne źródła finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. SPCleantech wspiera członków klastra w zdobywaniu dotacji z funduszy strukturalnych EU – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Goapodarki (FENG) – Ścieżka SMART lub innych źródeł jak Regionalne Programy Operacyjne (RPO) czy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

FENG stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Inteligentny Rozwój (2014-2020). Przewidywany budżet nowego programu to 7,9 mld EUR (36 mld złotych).

Program oferuje:

 • Wsparcie całego procesu B+R+I
 • Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju
 • Współpraca nauki z biznesem
 • Koncentracja na KIS

W ramach Programu przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie dla swoich projektów w formule modułowej. Moduły obowiązkowe to: 

 • B+R lub wdrażanie inwestycji w przypadku MŚP
 • B+R w przypadku przedsiębiorstw dużych

Moduły uzupełniające stanowią:

 • infrastruktura B+R,
 • cyfryzacja,
 • zazielenienie przedsiębiorstw,
 • internacjonalizacja,
 • kompetencje.

Realizacja Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 prowadzona jest we współpracy z:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – duże przedsiębiorstwa
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – mikro, małe i średnie