South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

SPCleantech jest jednym z założycieli i partnerów European Industrial Circular Economy Investment Alliance. Sojusz oficjalnie rozpoczął swoją działalność 11.02.2020 podczas spotkania w Kemi w Finlandii.

1 / Status. Przegląd aktualnej sytuacji:

Prace przygotowawcze. Pierre Padilla (N-ABLE) i jego zespół wsparli DIGIPOLIS i SITRA w tworzeniu Sojuszu, poczynając od analizy przypadków biznesowych i analizy interesariuszy, aby ostatecznie opracować pierwszy projekt noty określającej zakres, która urzeczywistnia początkowe ambicje partnerstwa. Pełna analiza biznesowa nie jest jeszcze publiczna, ale stanowiła dobrą podstawę do dalszych działań.
Pierwsza nota określająca zakres. Pierwsza nota dotycząca zakresu została już zmieniona w oparciu o informacje zwrotne od kilku partnerów, ale przesłanie tutaj jest takie, że ma ona ewoluować, aby być obrazem Sojuszu, jego partnerów i (najważniejsze) jego przedsiębiorstw i ich potrzeb.
Soft Launch. Miękkie uruchomienie Sojuszu odbyło się w Kemi 11.02.2020 w obecności kluczowych urzędników Komisji Europejskiej (Joanna Drake, zastępca dyrektora generalnego DG ENV; Sławomir Tokarski, dyrektor w DG GROW; Ulla Engelmann, szef Jednostki ds. klastrów DG GROW; itp.). 
2 / Następne kroki: Spotkanie inaugurujące. Większość ambicji i planów omówiono i opracowano na podstawie procesu wdrażania oraz informacji zwrotnych od partnerów. Krótko mówiąc, Sojusz: 1) przyspieszy strukturyzację projektów inwestycyjnych związanych z przemysłową gospodarką o obiegu zamkniętym oraz 2) przekaże informacje zwrotne decydentom i sektorowi finansowemu na temat potrzebnych korekt w modelach i instrumentach finansowania oraz finansowaniu.

Aby zoperacjonalizować wspólne podejście i podjąć kluczowe decyzje (które mogą być tylko wspólne), Digipolis organizuje obecnie spotkanie inauguracyjne Sojuszu, które powinno odbyć się 28.05.2020 r. W Brukseli (Belgia). Podczas gdy wciąż pracujemy nad logistyką (miejsce, itp.), Sojusz zaprasza wszystkich do zapisania daty w swoich kalendzrzach.

Członkowie założyciele Sojuszu: