SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SPCleantech jest jednym z założycieli i partnerów European Industrial Circular Economy Investment Alliance. Sojusz oficjalnie rozpoczął swoją działalność 11.02.2020 podczas spotkania w Kemi w Finlandii.

1 / Status. Przegląd aktualnej sytuacji:

Prace przygotowawcze. Pierre Padilla (N-ABLE) i jego zespół wsparli DIGIPOLIS i SITRA w tworzeniu Sojuszu, poczynając od analizy przypadków biznesowych i analizy interesariuszy, aby ostatecznie opracować pierwszy projekt noty określającej zakres, która urzeczywistnia początkowe ambicje partnerstwa. Pełna analiza biznesowa nie jest jeszcze publiczna, ale stanowiła dobrą podstawę do dalszych działań.
Pierwsza nota określająca zakres. Pierwsza nota dotycząca zakresu została już zmieniona w oparciu o informacje zwrotne od kilku partnerów, ale przesłanie tutaj jest takie, że ma ona ewoluować, aby być obrazem Sojuszu, jego partnerów i (najważniejsze) jego przedsiębiorstw i ich potrzeb.
Soft Launch. Miękkie uruchomienie Sojuszu odbyło się w Kemi 11.02.2020 w obecności kluczowych urzędników Komisji Europejskiej (Joanna Drake, zastępca dyrektora generalnego DG ENV; Sławomir Tokarski, dyrektor w DG GROW; Ulla Engelmann, szef Jednostki ds. klastrów DG GROW; itp.). 
2 / Następne kroki: Spotkanie inaugurujące. Większość ambicji i planów omówiono i opracowano na podstawie procesu wdrażania oraz informacji zwrotnych od partnerów. Krótko mówiąc, Sojusz: 1) przyspieszy strukturyzację projektów inwestycyjnych związanych z przemysłową gospodarką o obiegu zamkniętym oraz 2) przekaże informacje zwrotne decydentom i sektorowi finansowemu na temat potrzebnych korekt w modelach i instrumentach finansowania oraz finansowaniu.

Aby zoperacjonalizować wspólne podejście i podjąć kluczowe decyzje (które mogą być tylko wspólne), Digipolis organizuje obecnie spotkanie inauguracyjne Sojuszu, które powinno odbyć się 28.05.2020 r. W Brukseli (Belgia). Podczas gdy wciąż pracujemy nad logistyką (miejsce, itp.), Sojusz zaprasza wszystkich do zapisania daty w swoich kalendzrzach.

Członkowie założyciele Sojuszu: