Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

SPCleantech jest jednym z założycieli i partnerów European Industrial Circular Economy Investment Alliance. Sojusz oficjalnie rozpoczął swoją działalność 11.02.2020 podczas spotkania w Kemi w Finlandii.

1 / Status. Przegląd aktualnej sytuacji:

Prace przygotowawcze. Pierre Padilla (N-ABLE) i jego zespół wsparli DIGIPOLIS i SITRA w tworzeniu Sojuszu, poczynając od analizy przypadków biznesowych i analizy interesariuszy, aby ostatecznie opracować pierwszy projekt noty określającej zakres, która urzeczywistnia początkowe ambicje partnerstwa. Pełna analiza biznesowa nie jest jeszcze publiczna, ale stanowiła dobrą podstawę do dalszych działań.
Pierwsza nota określająca zakres. Pierwsza nota dotycząca zakresu została już zmieniona w oparciu o informacje zwrotne od kilku partnerów, ale przesłanie tutaj jest takie, że ma ona ewoluować, aby być obrazem Sojuszu, jego partnerów i (najważniejsze) jego przedsiębiorstw i ich potrzeb.
Soft Launch. Miękkie uruchomienie Sojuszu odbyło się w Kemi 11.02.2020 w obecności kluczowych urzędników Komisji Europejskiej (Joanna Drake, zastępca dyrektora generalnego DG ENV; Sławomir Tokarski, dyrektor w DG GROW; Ulla Engelmann, szef Jednostki ds. klastrów DG GROW; itp.). 
2 / Następne kroki: Spotkanie inaugurujące. Większość ambicji i planów omówiono i opracowano na podstawie procesu wdrażania oraz informacji zwrotnych od partnerów. Krótko mówiąc, Sojusz: 1) przyspieszy strukturyzację projektów inwestycyjnych związanych z przemysłową gospodarką o obiegu zamkniętym oraz 2) przekaże informacje zwrotne decydentom i sektorowi finansowemu na temat potrzebnych korekt w modelach i instrumentach finansowania oraz finansowaniu.

Aby zoperacjonalizować wspólne podejście i podjąć kluczowe decyzje (które mogą być tylko wspólne), Digipolis organizuje obecnie spotkanie inauguracyjne Sojuszu, które powinno odbyć się 28.05.2020 r. W Brukseli (Belgia). Podczas gdy wciąż pracujemy nad logistyką (miejsce, itp.), Sojusz zaprasza wszystkich do zapisania daty w swoich kalendzrzach.

Członkowie założyciele Sojuszu: