SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Kolejnym SIG, który powstał z inicjatywy SPCleantech jest projekt „Prototyp innowacyjnego budynku mieszkalnego„, którego głównym celem jest opracowanie i wykonanie prototypu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii prefabrykacji w laboratorium z materiałów dostępnych na rynku oraz recyklingu materiałów ceramicznych i materiałów pochodzenia naturalnego przez ich połączenie jako budulca do prefabrykacji elementów konstrukcyjnych w postaci gotowych ścian i stropów.

Po wielu spotkaniach partnerzy projektu zdecydowali się na aplikację o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Członek SPCleantech, Jarosław Szymiński z JS Consulting jest odpowiedzialny za przygotowanie aplikacji. Innym członkiem SPCleantech uczestniczącym w projekcie i odpowiedzialnym za stronę merytoryczną jest Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.

Liderem grupy jest Tomasz Adamczyk z MAWAT Developer.

W projekcie uczestniczą:

 • MAWAT Developers
 • Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej
 • JS Consulting
 • Habitat