Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

 • AG System

  AG System świadczy usługi z zakresu: roboty inżynieryjne, sieci wodno-kanalizacyjne, pompownie ścieków i przewierty sterowane.

 • AGH

  Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni.

 • Almine

  Almine to firma oferująca usługi konsultingowe i AI dla Smart Cities oraz Smart Villages z wykorzystaniem danych satelitarnych.

 • Alvernia Planet

  Alvernia Planet pod Krakowem to park rozrywki i edukacji, który wykorzystuje najnowsze technologie, w tym VR, AR i MR.   

   

 • Anew Institute

  ANew Institute specjalizuje się w pionowych elektrowniach wiatrowych oraz rozwojem technologii turbin wiatrowych.

 • APA Group

  APAGroup skupia się na produkcji, rozwijaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej.

 • Aspen

  Aspen powstała w celu wybudowania i zarządzania Zakładem Produkcji Bioetanolu w Witaszycach koło Poznania.

 • ATB
  ATB realizuje inwestycje mieszkanio-we w wysokim standardzie wykończe-nia, wyposażone we wszelkie niezbęd-ne instalacje oraz infrastrukturę.
 • BelmaFlex Polska

  BelmaFlex zajmuje się projektowaniem i produkcją złączy do preizolowanych systemów rurowych, a także konsultingiem.

 • Bjerg Arkitektur

  Duńskie biuro architektoniczne specjalizujące się w projektowaniu budynków pasywnych oraz zrównoważonej architekturze.

 • BKW System

  BKW System jest autoryzowanym dystrybutorem wiodących systemów automatyki dla smart home na rynku europejskim. 

 • Blist Capital

  Blist Capital zajmuje się doradztwem oraz organizowaniem finansowania dla gmin w zakresie projektów ekologicznych.

 • BLOK Architekci

  BIM&GREEN – projektujemy budynki mieszkaniowe, akademiki, biurowce/ co-workingi, hotele – kompleksowo, od analiz chłonności działki począwszy

 • Carbon Footprint Foundation

  Jest odpowiedzią na wyzwania ekologiczne i klimatyczne, przed którymi stoi świat. Działa na rzecz budowania świadomości społecznej. 

 • Columbus Energy

  CE jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, której zaufało ponad 3000 klientów dzięki m.in. Abonamentom na Słońce.

 • COPMA

  COPMA jest wiodącym producentem i dostawcą kompleksowych i niezawodnych rozwiązań dźwigowych w branży kolejowej i tramwajowej.  

 • DMS

  DMS świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obsługi płacowej i kadrowej.

 • Energie Cités

  Energie Cités organizacja współpracująca z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej.

 • FRAPOL

  Firma Frapol od 27 lat dostarcza innowacyjne systemy klimatyzacji i wentylacji na rynki krajowe i zagraniczne. 

 • GASCONTROL POLSKA

  Gascontrol Polska działa w branży budownictwa wodno-kanalizacyjnego, energetyce i gazownictwie oraz handlu.

 • Gmina Gdów

  Gmina Gdów, wybitnie rolnicza opiera się na dobrze rozwiniętej sieci handlowo-usługowej z ok. 1 000 podmiotów gospodarczych.

 • Gmina Klucze

  Gmina wiejska licząca 15 000 mieszkańców, 7 km na północ od Olkusza oraz 41 km na północny zachód od stolicy regionu, Krakowa.

 • Grupa 4BIM

  Grupa 4BIM wspiera wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w tym przede wszystkich metodyki BIM i Zwinnych Metod Zarządzania (AGILE)

 • Habitat

  Firma konsultingowa o holistycz-nym podejściu do biznesu. Spec-jalizacja-zwiększanie efektywnoś-ci sprzedażowej (audit, szkolenia.)

 • Horizone Studio

  Kreatywne biuro architektoniczne specjalizujące się w projektowaniu budynków biurowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych.

 • INTECH PK

  INTECH PK jest podmiotem zarządzającym komercjalizacją wyników badań i prac powstałych na Politechnice Krakowskiej.

 • Instalatorstwo Sanitarne

  Firma działa w branży sanitarno-budowlanej, zajmuje się m.in. budową sieci i przyłączy wodociągowych.

 • Institute for Minerals

  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukowo-badawczą.

 • IRM

  IRM jest instytutem naukowo-badawczym zajmującym się m.in. planowaniem przestrzennym i gospodarką gruntami.

 • IT for Carbon Footprint

  Fundacja powstała z potrzeby zwrócenia uwagi na problem cyfrowego śladu węglowego branży IT.

 • IWR

  IWR specjalizuje się w technologii VR, dzięki której realizuje biznesowe cele klientów: zwiększa sprzedaż ich produktów i usług

 • Jagiellonian University

  Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską uczelnią, jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

 • CITTRU

  CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzoną w celu wspierania nauki i przemysłu oraz komercjalizacji pomysłów.

 • JS Consulting

  JS Consulting pozyskuje pomoc publiczną w ramach funduszy UE i NCBiR na projekty badawczo–rozwojowe oraz wdrożeniowe.

 • KiDS&Co

  Specjalizuje się w otwieraniu i prowadzeniu nowoczesnych, dwujęzycznych przedszkoli I żłobków przybiurowcowych i firmowych.

 • Kraków Miastem Startupów

  Celem Fundacji jest wspieranie startupów poprzez budowanie relacji między nimi a biznesem, administracją rządową i uczelniami wyższymi.

 • Cracow Univ. of Techn.

  Politechnika Krakowska działa na rzecz tworzenia krajowej, europejskiej i światowej przestrzeni badawczej i edukacyjnej.

 • Leman

  Ukraińska firma budowlana, działająca jako podwykonawca w Polsce, zajmuje się także wynajmem pracowników kwalifikowanych.

 • LIGO DOMY Z BALI

  LIGO zajmuje się budową ekologicznych nieruchomości z najwyższej jakości, naturalnych bali archangielskich.

 • London Studio

  Firma konsultingowa kompleksowo wspierająca rozwój przedsiębiorstw oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej.

 • LUMICO

  Lumico zajmuje się kompleksową za- budową przestrzeni deweloperskich konstrukcjami stalowymi. Oferuje system komórek lokatorskich KELO.

 • MARR S.A.

  MARR jest regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego kształtującą politykę innowacyjnego rozwoju regionu.

 • MAWAT DEVELOPMENT
  MAWAT ma wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, a od kilku lat działa z powodzeniem na rynku deweloperskim
 • Mikulski & Wspólnicy

  Kancelaria prawna specjalizująca się w prawie gospodarczym. Powołuje, przekształca i likwiduje podmioty gospodarcze.

 • MPEC

  Krakowski MPEC dostarcza ekologiczne ciepło i chłód, dzięki czemu ogranicza niską emisję z palenisk węglowych.

 • Na Niby Studio

  Pomaga klientom pokazać ich pomy-sły, tworząc wizualizacje komputero-we czyli wirtualną fotografię produktów, wnętrz i architektury

 • Nilan

  Przedstawicielstwo duńskiego produ-centa energooszczędnych kompakto-wych pomp ciepła, rekuperatorów i central wentylacyjnych.

 • Ninja Geeks

  Firma ma wieloletnie doświadczenie zarówno w aplikacjach SaaS na komputery stacjonarne, jak i nowej generacji z udokumentowaną historią.

 • NONSTOP

  Nonstop tworzy aplikacje internetowe dla skalowanych rozwiązań bankowych oraz serwisów społecznościowych.

 • NordicHouse

  NordicHouse jest skandynawską firmą konsultingową świadczącą profesjonalne doradztwo i usługi konsultingowe (facilitating).

 • ODA Connect

  Oda Connect AS jest norweską firmą rekrutacyjną działającą na obszarze Møre, Romsdal i Trøndelag. Firma ma siedzibę główną w Sunndalsøra.

 • Onteon

  Onteon jest platformą mikroserwisową zaprojektowaną od podstaw tak, aby była radykalnie niezawodna, energooszczędna i szybka

 • PalettenWerk

  Jest jednym z największych producentów i eksporterów palet drewnianych w Polsce. Planuje produkcję drewnianych domków.

 • P.B.P „Łęgprzem”

  „ŁĘGPRZEM” to wiodąca profesionalna firma inżynierska działająca w branży budowlanej i na rynku nieruchomości.

   

 • PODIUM PARK

  Podium to kompleks 3 połączonych ze sobą 11-kondygnacyjnych budynków biurowych promujących ekologiczny styl życia.

 • PRO-INVEST

  PRO-INVEST to wysokiej klasy specjaliści różnych branż, tworzących nowoczesne obiekty budowalne na miarę XXI wieku.

 • Progress Academy

  Progress Academy to zespół specjalistów otwarty na człowieka i jego potrzeby – organizuje szkolenia i warsztaty „Let’s make progress!”

 • QUEST INVESTMENT

  Quest Investment zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi jak blachy, pręty, walcówka rury, kształtowniki, odlewy i odkuwki.

 • Gmina Raciechowice

  Raciechowice, gmina wiejska koncentrująca się na rolnictwie (produkcja zdrowej żywności), turystyce i wypoczynku.

 • RAFAKO

  RAFAKO jest wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów, w tym także fluidalnych.

 • Reality Games

  Reality Games to polskie studio tworzące innowacyjne gry mobilne. Od powstania w 2014 roku zawojowało urządzenia przenośne.

 • Rec Alkaline (FI)

  Rec Alkaline Ltd opracowuje nową metodę recyklingu baterii alkalicznych, która podniesie stopę wykorzystania powyżej 80 procent.

 • Revita Park

  REVITA PARK zachęca do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i unowocześniania produktów.

 • RM Filipowicz

  RM FILIPOWICZ jest regionalnym dealem marek Mitsubishi i KIA z salonami, sklepami oraz magazynami części zamiennych.

 • Salon reklamy

  Agencja reklamowa oraz marketin-gowa oferująca szeroki zakres usług: projekty graficzne, druk, gadżety reklamowe w zakresie social media. 

 • Security Business

  Spółka powstała po to, by pomagać przedsiębiorcom w ich codziennych wyzwaniach, związanych z zarządza-niem biznesem, finansami i kadrą.

 • Slag recycling

  Należy do czołówki polskich producentów kruszyw drogowych, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży.

 • SMS Group

  Produkuje meble w oparciu o indywidualne projekty, nowoczesny park maszynowy umożliwia tworzenie serii meblowych.

 • Spin-us

  SPIN-US Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Śląskiego zajmującą się komercjalizacją wyników badań naukowych i transferem wiedzy.

 • Starostwo krakowskie

  Powiat krakowski został utworzony w 1999 roku z siedzibą w Krakowie. Liczy 5 miast i 17 gmin z 268 517 mieszkańcami.

   

 • STMicroelectronics

  Francusko-włoski, międzynarodowy, największy w Europie producent elektroniki i półprzewodników z siedzibą w Genewie, Szwajcaria.

 • Stylinart

  Od 1993 roku firma profesjonalnie zajmuje się transportem drogowym i spedycją w branży TSL na terenie Polski jak i całej Europy.

 • TERMO-KLIMA

  TERMO-KLIMA specjalizuje się w wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwie, instalacjach chłodniczych i automatyce.

 • TINES Capital Group

  TINES Capital Group wytwarza i transferuje technologie wykorzystywane w budownictwie inżynieryjnym i przemysłowym.

 • University of Agriculture

  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest publiczną uczelnią o zasięgu europejskim, oddziałującą na teren Polski południowej.

 • University of Silesia

  Uniwersytet Śląski – jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni – powstał w 1968 roku.

 • University of Economics

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, najstarsza i największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów.

 • YABIMO

  Yabimo jest międzynarodową firmą budowlaną w następujących branżach: olej/gazy przemysłowe, przemysł i infrastruktura.

 • Yellow House English

  YHE rozwija przełomowy ekosystem narzędzi zanurzania od urodzenia w dwu/wielojęzyczności z angielskim „Bilingual Future”.

 • ZUE

  Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej  infrastruk-tury szynowej i energetycznej.