SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Na spotkaniu 16.05.2022 oraz wcześniejszych ustaliliśmy, że Rada krk UrbanHub rozpocznie we współpracy z Agencją Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK) prace związane z opracowaniem brakującego Master Planu dla Wesołej oraz zaproponuje stworzenie grupy roboczej w Urzędzie miasta Krakowa, która będzie miała za zadanie opracowanie nowego Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Wesołej z propozycją wprowadzenia mniejszych korekt, jak np. planowane przesunięcie budynku siedziby krk UrbanHub oraz tak zwanego placu Galicyjskiego. Pracujemy obecnie nad tekstem Uchwały o powołaniu Komisji w Urzędzie Miejskim, która miałaby się zająć tym zadaniem. Plan ten stałby się punktem wyjściowym do Planu Rewitalizacji Wesołej potrzebnego do aplikacji o środki unijne na rewitalizację tego obszaru. W tym celu konieczna jest kontynuacja ścisłej współpracy z przedstawicielstwem Małopolski w Brukseli. Będziemy także chcieli w przyszłości skorzystać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Drugim zadaniem Rady jest w chwili obecnej przygotowanie dla ARMK programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z analizą chłonności działki przeznaczonej m.in. na przyszłą siedzibę krk UrbanHub, oznakowanej U9 w MPZP Wesoła. Analizę tą wykonuje członek SPCleantech oraz Rady, BLOK Architekci.

Skupiamy się także nad wypracowaniem założeń biznesowych na podstawie wykonanej analizy chłonności działki. Analiza ta jest potrzebna do dalszych prac oraz portfolio planowanej inwestycji do celów prezentacyjnych. Ma to posłużyć modelowaniu różnych programów funkcjonalnych, tak, aby odpowiednie proporcje funkcji „przychodowych” i „kosztowych” spowodowały rentowność całej inwestycji.

Na następnym spotkaniu zostaną przedstawione wszystkie wspomniane powyżej analizy.

Rozpoczęliśmy także prace nad projektem Nowy Bauchaus Wesoła.