Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Na spotkaniu 16.05.2022 oraz wcześniejszych ustaliliśmy, że Rada krk UrbanHub rozpocznie we współpracy z Agencją Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK) prace związane z opracowaniem brakującego Master Planu dla Wesołej oraz zaproponuje stworzenie grupy roboczej w Urzędzie miasta Krakowa, która będzie miała za zadanie opracowanie nowego Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Wesołej z propozycją wprowadzenia mniejszych korekt, jak np. planowane przesunięcie budynku siedziby krk UrbanHub oraz tak zwanego placu Galicyjskiego. Pracujemy obecnie nad tekstem Uchwały o powołaniu Komisji w Urzędzie Miejskim, która miałaby się zająć tym zadaniem. Plan ten stałby się punktem wyjściowym do Planu Rewitalizacji Wesołej potrzebnego do aplikacji o środki unijne na rewitalizację tego obszaru. W tym celu konieczna jest kontynuacja ścisłej współpracy z przedstawicielstwem Małopolski w Brukseli. Będziemy także chcieli w przyszłości skorzystać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Drugim zadaniem Rady jest w chwili obecnej przygotowanie dla ARMK programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z analizą chłonności działki przeznaczonej m.in. na przyszłą siedzibę krk UrbanHub, oznakowanej U9 w MPZP Wesoła. Analizę tą wykonuje członek SPCleantech oraz Rady, BLOK Architekci.

Skupiamy się także nad wypracowaniem założeń biznesowych na podstawie wykonanej analizy chłonności działki. Analiza ta jest potrzebna do dalszych prac oraz portfolio planowanej inwestycji do celów prezentacyjnych. Ma to posłużyć modelowaniu różnych programów funkcjonalnych, tak, aby odpowiednie proporcje funkcji „przychodowych” i „kosztowych” spowodowały rentowność całej inwestycji.

Na następnym spotkaniu zostaną przedstawione wszystkie wspomniane powyżej analizy.

Rozpoczęliśmy także prace nad projektem Nowy Bauchaus Wesoła.