SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Pierwsza „Strategia Rozwoju Klastra” wypracowana 16.02.2015 opisywała cele oraz sposoby ich realizacji w okresie następnych 5 lat. Strategia została opracowana przez Zarząd South Poland Cleantech Cluster, a następnie zatwierdzona przez Członków Założycieli Klastra podczas procesu obejmowania 1 udziału w Spółce.

Nowsza „Strategia rozwoju klastra South Poland Cleantech Cluster (SPCleantech)” została opracowana przez Zarząd klastra i zatwierdzona 18.06.2018 na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników przez wspólników klastra. Strategia ta została zatwierdzona na następne 5 lat i była ważna do dnia 18.06.2023.

Najnowsza „Strategia rozwoju klastra South Poland Cleantech Cluster (SPCleantech) na lata 2023 – 2028” została opracowana przez Zarząd klastra i zatwierdzona 22.06.2023 na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników przez wspólników klastra. Strategia ta została zatwierdzona na następne 5 lat i jest ważna do dnia 22.06.2028.

Oryginał dokumentu dostępny jest do wglądu w siedzibie:

South Poland Cleantech Cluster Sp. z o.o. NordicHouse, Studencka 15/2a, 31-116 Kraków.

STRATEGIA-ROZWOJU-KLASTRA-2023-28