SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Propozycje innowacyjnego klastra SPCleantech

SPCleantech promuje i wspiera przedsiębiorczość oraz zorientowany na człowieka, zrównoważony i odporny rozwój firm członkowskich.

SPCleantech pomaga firmom członkowskim w budowaniu kultury innowacji opartej na wartościach w celu zrównoważonego wpływu na biznes i otoczenie oraz przekładaniu ich celów zrównoważonego rozwoju na codzienne praktyki biznesowe.

Propozycje dla członków klastra SPCleantech obejmują także szereg działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii i rozwiązań związanych z czystą energią.

Mogą to być np. inwestycje w nowoczesne technologie, szkolenia pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, czy też kampanie informacyjne.

W ramach propozycji członkowie klastra mają dostęp do grup SIG (Special Interest Group) sali konferencyjnej, szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych, coworkingu oraz doradztwa co do finansowania projektów związanych z wprowadzaniem innowacji, zrównoważonym rozwojem, energią odnawialną czy ochroną środowiska.