SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SPCleantech wspiera firmy, które pod presją gwałtownie rosnącej konkurencji i wymagań klientów zdecydowały się na przeprowadzenie transformacji cyfrowej. Głównym celem inicjatyw związanych z transformacją cyfrową jest wspieranie liderów biznesowych i zespołów w usprawnianiu operacji i zwiększaniu ich konkurencyjności. Nowe technologie odgrywają kluczową rolę w stymulowaniu transformacji, ale także w procesie biznesowym, modelach biznesowych, kulturze organizacyjnej i otwartości na transformację.

Każdy plan transformacji powinien uwzględniać następujące trzy obszary:

 • Transformacja procesów biznesowych: Obejmuje zmianę i dostosowanie podstawowych – często długotrwałych – procesów i przepływów pracy w celu realizacji zmieniających się celów biznesowych, konkurencji i wymagań klientów, często dzięki automatyzacji procesów. Mimo częstego używania terminów zamiennie, transformacja cyfrowa jest podzbiorem transformacji biznesowej – buduje połączone, technologiczne ramy, które leżą u podstaw i wspierają zmiany procesów.

  Dowody transformacji procesów biznesowych są widoczne od końca do końca w ramach operacji biznesowych dzięki usprawnieniom w zarządzaniu przepływem pracy. Na przykład, wdrażając cyfrowy system zarządzania łańcuchem dostaw w chmurze, firmy mogą skrócić przestoje, usprawnić produkcję i zwiększyć rentowność.

 • Transformacja modelu biznesowego: Transformacja procesów biznesowych koncentruje się na przepływach pracy i obszarach związanych z zadaniami w biznesie, podczas gdy transformacja modelu biznesowego ma na celu podstawowe podstawy sposobu dostarczania wartości w określonej branży. Zasadniczo firmy wykorzystują transformację cyfrową do zmiany tradycyjnych modeli biznesowych.

  W branży motoryzacyjnej technologie cyfrowe umożliwiają centralizację i automatyzację modeli biznesowych i procesów rozliczeniowych opartych na subskrypcji. W połączeniu z szybko zmieniającymi się wymaganiami klientów i ogólną zmianą kulturową tradycyjne zakupy samochodów są przekształcane za pomocą modeli abonamentowych.

 • Transformacja organizacyjna i kulturalna: Pomyślna transformacja cyfrowa powinna być zgodna z kulturą i wartościami organizacji. Wewnętrzna utrata wiary w kulturę korporacyjną może mieć wpływ na wydajność, inicjatywę i dobrobyt pracowników. Powolne lub pesymistyczne przyjęcie nowych technologii cyfrowych może spowodować nieosiągnięcie celów i prowadzić do utraty konkurencyjności, przychodów i wartości marki.

Transformację organizacyjną najlepiej osiągnąć dzięki współpracy i otwartym dyskusjom odgórnym – w jaki sposób ta transformacja cyfrowa wpłynie na role i procesy workflow oraz dlaczego zespoły kierownicze uważają, że będzie ona warta ryzyka i wysiłku w dłuższej perspektywie.

Korzyści z transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa integruje wszystkie poziomy i funkcje w nowoczesnym biznesie. Inteligentne technologie zapewniają organizacjom podstawowe narzędzia, których potrzebują do przetrwania i rozwoju. Poniżej przedstawiono kilka potencjalnych skutków transformacji:

 • Zapewnia szczegółowe informacje, które ułatwiają podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Dla wielu firm ocena wydajności i zwrotu z inwestycji często była procesem wstecz. Do czasu, gdy dane są gromadzone, przetwarzane i ręcznie analizowane, statek szansy już dawno wypłynął. Dzięki nowoczesnemu systemowi ERP i zaawansowanej analityce firmy widzą dane generowane w czasie rzeczywistym i dostosowują zaawansowane algorytmy analityczne, by w danej chwili podejmować optymalne decyzje.
 • Zwiększa wydajność i produktywność: urządzenia i maszyny w sieci IoT nieustannie przesyłają dane, logi maszynowe i raporty dotyczące wydajności. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej analityki dane te mogą pomóc w predykcyjnych pracach konserwacyjnych, skrócić czas przestoju i zapewnić wgląd w dane umożliwiające bardziej produktywne i wydajne procesy workflow.
 • Lepsze doświadczenia klienta: Twoi klienci chcą, aby ich potrzeby były spełniane na ich warunkach. Personalizacja, dostęp omnikanałowy, spersonalizowane plany serwisowe i dostęp do danych w czasie rzeczywistym mogą pomóc spełnić stale zmieniające się oczekiwania, a jednocześnie zwiększyć liczbę potencjalnych szans i zwiększyć ich lojalność.
 • Pomoc w stymulowaniu innowacji w modelu biznesowym: nie ma wątpliwości, że zmieniający się popyt konsumentów i rynku w większym stopniu koncentruje się na innowacjach w modelu biznesowym jako sposobie tworzenia wartości. Aby jednak zmienić i zmodernizować podstawowe modele biznesowe oraz doświadczenia klienta, firmy wymagają możliwości gromadzenia i analizowania danych w czasie rzeczywistym oraz opracowania zautomatyzowanych i inteligentnych procesów w celu zarządzania nowymi modelami biznesowymi, płatniczymi i usługowymi.
 • Wspiera solidną i konkurencyjną strategię rozwoju firmy: Gdy firmy cyfryzują swoje operacje i optymalizują usługi za pomocą połączonych technologii, znajdują nowe sposoby łączenia się i współpracy oraz usprawnienia przyszłych strategii rozwoju działalności, w tym:
  • Rozwój nowych produktów i usług
  • Poprawa rentowności i wzmocnienie kanałów przychodów
  • Przyciąganie i zatrzymywanie nowych potencjalnych szans i klientów
 • Wspiera elastyczność i odporność na zakłócenia: pandemia COIVD-19 rzuciła światło na wiele słabych punktów nowoczesnych procesów i modeli biznesowych. Ale to tylko jedna z wielu zmian kulturowych, gospodarczych, politycznych i rynkowych, z którymi przedsiębiorstwa w ostatnich latach coraz częściej się borykają. Nowoczesne firmy stawiają na transformację cyfrową, aby wyposażyć je w narzędzia do szybkiego opracowywania nowych produktów i usług, a także analizy predykcyjne, które pomogą im lepiej dostrzec pojawiające się zakłócenia lub przewidzieć zmiany na rynku i szanse. Chcą mieć możliwość łatwego powiększania się i posiadania pełnego pakietu rozwiązań połączonych w chmurze, które mogą stymulować innowacje bez konieczności przechodzenia od dostawcy do dostawcy.