South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

SPCleantech jako Pre-Acceleration Point realizuje cykl warsztatów zatytułowany „Pre-Acceleration Point dla polskich start-upów i MŚP”. Warsztaty wspierane są finansowo przez fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Małopolski.

Zaplanowano cykl 6 warsztatów dla polskich start-upów i MŚP mających na celu przekazanie wiedzy i doświadczeń polskich mentorów młodym innowatorom we wczesnej fazie ich działalności.Warsztaty skierowane są do grupy osób w wieku 20-30 lat ze środowiska biznesowego lub studenckiego. Celem warsztatów jest wzmocnienie pozycji uczestników inicjatywy poprzez przekazanie im cennych narzędzi oraz informacji potrzebnych do wdrożenia innowacyjnych pomysłów. Warsztaty są efektywną metodą podnoszenia świadomości lokalnej społeczności w zakresie przedsiębiorczości i promowania przedsiębiorczego sposobu myślenia i wspierają rozwój aktywnego środowiska start-upowego oraz MŚP pomagając w wypracowaniu odpowiedniego modelu biznesowego.

 Pre-Acceleration Point działa jak podróż odkrywcza dla początkujących przedsiębiorców: zapoznają się, zaczynają rozumieć co oznacza bycie przedsiębiorcą, doświadczają także niektórych przeszkód, którym będą musieli stawić czoła w przyszłości. Uczestnicy uczą się identyfikowania problemu oraz opracowywania jego rozwiązania. Warsztaty dają szansę uczestnikom do stworzenia silnej sieci, która łączy doświadczonych mentorów, inspirujących przedsiębiorców i uczestników tworzących nowe firmy, które staną się częścią ekosystemu i wspomogą lokalną gospodarkę. 

Miasto Kraków należy do głównych centrów start-upowych w Polsce. Prestiżowy portal INC.com z polskich miast wskazał Kraków jako przykład miasta, w którym prężnie rozwija się środowisko start-upowe, a czołowe krakowskie start-upy ściągnęły do Krakowa już łącznie ponad 500 mln zł w inwestycjach.

Według raportu Polskie start-upy z 2018 roku aż 24% start-upów, które pozyskały finansowanie, znalazło je dzięki pomocy akceleratorów. To dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Również według raportu Polskie start-upy z 2018 roku do tradycyjnej czołówki pod względem liczności start-upowego środowiska zaliczamy w kolejności Warszawę, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Lublin, Rzeszów i słabnący Poznań.

Wszystkie powyższe informację świadczą o tym, że Kraków jest jednym z głównych centrów start-upowych w Polsce, gdzie obserwujemy ciągłą potrzebę na zdobywanie wiedzy, kontaktów, wspieranie pozycji młodych ludzi poprzez przekazywanie im cennych, wyselekcjonowanych informacji oraz na wzmacnianie przedsiębiorczego sposobu myślenia. Dostrzegamy potrzebę na stałe rozwijanie środowiska start-upowego. Warsztaty były by adresowane do młodych innowatorów w wieku 20-30 lat zainteresowanych nauką i zdobywaniem kluczowych umiejętności w zakresie środowiska start-upowego i MŚP. Warsztaty Pre-Acceleretor Point dla start-upów i MŚP mogły by stać się szansą dla młodych innowatorów w Krakowie i pomóc im odnaleźć najlepszą strategie dla ich działalności oraz zdobyć wiedzę jak przygotować start-up do rozwoju i ekspansji rynku.

Szacujemy, iż w każdych warsztatach brałoby udział ok. 8-12 uczestników. Skupiamy się na konkretnej grupie docelowej, osobach, które mają pomysł na start-up i są aktywne w środowisku biznesowym lub studenckim. Dotarcie do takiej grupy odbiorców pozwoli założyć, że warsztaty dadzą szansę uczestnikom na zdobycie cennej wiedzy i umiejętności, a optymalna liczba osób na warsztatach pozwoli na indywidualizację działań i skuteczny monitoring osiągania rezultatów.