SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SPCleantech organizuje wspólnie z członkiem klastra, firmą doradczą Habitat4b szkolenie „Jak wyjść z kryzysu”. Celem szkolenia, które zwraca się do właścicieli firm jest zrobienie przeglądu aktywów w firmie celem znalezienie sposobu wyjścia z / wykorzystania kryzysu na swoją korzyść.
 
Szkolenie skupia się na potencjale wykorzystania zasobów / aktywów – czyli co robimy w ramach „assets review”:
 
W czasie szkolenia przedstawiona zostanie metoda – analiza składająca się z trzech etapów:
 
 • analiza płynności – kryzys często objawia się zatorami płatniczymi, w pierwszym kroku sprawdzamy czy (a jeśli tak, to w jakim stopniu) firma może poradzić sobie z zatorami płatniczymi 
 • analiza opłacalności strumieni przychodowych – często okazuje się w pkt. 1, że problem z płatnością ma głębsze dno, którym jest brak opłacalności (zysk operacyjny) niektórych strumieni przychodowych – tych problemów nie widać w czasach prosperity, bo zyskowne strumienie „zasypują gotówką” straty operacyjne generowane przez pozostałe strumienie – potrzebna jest więc analiza strumieniowa, która wskazuje „wycieki” gotówki z firmy
 • analiza majątku – bardzo często firmy posiadają wiele składników majątkowych, które mogą być optymalniej wykorzystywane; przykładowo (z naszej praktyki) firma budowlana posiada wiele maszyn, które wykorzystuje na własny użytek, jednakże maszyny te mogą pracować wtedy kiedy firma nie realizuje kontraktów => zamiast przestojów można je wynajmować! podobnych (choć może nie aż tak oczywistych) „przestojów” można znaleźć wiele w każdej firmie
 • analiza relacji – właściciele firm budują (a przynajmniej powinni) wiele relacji biznesowych – część z nich jest już monetyzowana (klienci, dostawcy), ale wiele relacji nie jest aktywna biznesowo – celem tej analizy jest zdiagnozowanie potencjałów, które mogą być aktywizowane – zaczyna się od rozmów z kontaktami celem badania ich potrzeb (a te zmieniają się w kryzysie) po to by docelowo poszukać nowych synergii, wspólnych biznesów, czy chociażby oszczędności poprzez wspólne zakupy
Kryzys jest okazją dla właścicieli o otwartych głowach – po zakończeniu analiz – siadamy z właścicielami by poszukać nowych okazji i synergii – np. wspomniane powyżej wynajmowanie maszyn, czy wspólne zakupy – ważne by efektem pracy była „nowa, kryzysowa strategia firmy”, której realizacja pozwoli firmie przejść przez kryzys i wyjść z niego wzmocniona!