SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Po odwiedzinach w Kopenhadze, DK i podpisaniu „Letter of Intent” 06.07.2021 z BLOXHUB, SPCleantech przystąpił do tworzenia pierwszego w Polsce hubu zrównoważonej urbanizacji Krk UrbanHub. SPCleantech nawiązał współpracę z BLOXHUB, ponieważ wyzwania związane z globalną urbanizacją i zmianami klimatycznymi wymagają partnerstwa i nowych sposobów współpracy.

W oparciu o List Intencyjny, SPCleantech podjął nową inicjatywę stworzenia krk UrbanHub w której strategicznym partnerem jest BLOXHUB w Kopenhadze – wiodąca europejska platforma na rzecz zrównoważonej urbanizacji. Fundatorami BLOXHUB są miasto Kopenhaga, duńskie Ministerstwo Przemysłu, Biznesu i Finansów oraz Realdania. SPCleantech jest jednym z ponad 350 członków BLOXHUB.

Liderem i koordynatorem krk UrbanHub jest SPCleantech. Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w tym innowacyjnym przedsięwzięciu skontaktuj się z j.kahl@spcleantech.com 

Drugim partnerem jest Munich Urban Colab, hub stworzony przez niemiecką organizację UnternehmerTUM i miasto Monachium. To supernowoczesne centrum innowacjI funkcjonujące w kreatywnej dzielnicy Monachium na powierzchni 11.000 m2  jest miejscem w którym korporacje, przedsiębiorcy, naukowcy, architekci, twórcy i talenty łączą się, aby współpracować z władzami miasta Monachium. Instytucja stworzyła wyjątkową okazję do spotkań decydentów ze wspomnianymi podmiotami pod jednym dachem. 

 

krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa. Tutaj drzwi są otwarte dla każdego, kto chce doświadczyć, poczuć i zrozumieć życie w miastach- oraz dla każdego, kto chce  uczestniczyć w profesjonalnych  sieciach i głębokich środowiskach  zawodowych, które rozwijają  zrównoważone miasta przyszłości. W krk UrbanHub tworzymy zrównoważone rozwiązania dla przyjaznych do zamieszkania miast przyszłości.

krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.

W krk UrbanHub zadajemy m.in. pytania jak:

  • W jaki sposób innowacje w inżynierii i infrastrukturze mogą pomóc nam w projektowaniu i przeprojektowaniu naszych miast tak, by stały się źródłami zielonych innowacji?
  • W jaki sposób miasta mogą stać się bardziej odporne w przyszłości, w której panuje niepokój klimatyczny?

Celem krk UrbanHub jest integracja środowiska poprzez:

CONNECT – interfejs dla interdyscyplinarnych innowacji
SHARE – dzielenie się wiedzą i komunikacja na skalę krajową i międzynarodową
SCALE – wyniki komercyjne dla rynku globalnego
Ułatwianie współtworzenia (co-creation)
budowanie Partnerstw – łączenie ludzi, dzielenie się wiedzą i skalowanie biznesu poprzez programy innowacyjne, działania, przypadkowe spotkania przy ekspresie do kawy  

co – operate, co – create, co – innovate, co – work, co – inspire, co – invent, co – design

“Współpraca międzysektorowa ma kluczowe znaczenie dla tworzenia lepszych miast”

Misją SPCleantech jest wsparcie  zrównoważonego i zielonego wzrostu regionu poprzez uczestniczenie w kreowaniu i realizowaniu włączającej polityki zielonego wzrostu, mogącej  poprawić sytuację społeczną  mieszkańców, promującą  odpowiedzialne gospodarowanie  surowcami naturalnymi i respektującą delikatną równowagę  na naszej planecie.

BLOXHUB-Letter of Intent