South Poland Cleantech Cluster

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników South Poland Cleantech Cluster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

12.03.2018 odbyło się w siedzibie SPCleantech kolejne spotkanie grupy firm VR, AR i MR, która po podpisaniu Listu Intencyjnego w sprawie powołania Klastra Wirtualnej, Rozszerzonej i Mieszanej Rzeczywistości – Presence VR/AR/MR Cluster, przeszła do kolejnej fazy tworzenia Statutu klastra. Podczas spotkania uczestnicy ustalili końcowy tekst Statutu obejmującego zakresu działania klastra, jego władze oraz zagadnienia związane z finansowaniem działań klastra.

W najbliższym czasie po ostatecznym zatwierdzeniu Statutu przez wszystkich członków założycieli Stowarzyszenia nastąpi jego rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Członkowie założyciele Stowarzyszenia to:

  • NordicHouse Sp. z o.o. reprezentowana przez Janusza Kahla
  • Berrylife Studio Sp. z o.o. reprezentowana przez Konrada Szczypczyka
  • 11th Dimension – 11th Jakub Ruszała reprezentowana przez Jakuba Ruszałę
  • 1000 realities Sp. z o. o. reprezentowana przez Piotra Wójcika
  • Mofables Sp. z o.o. reprezentowana przez Marcina Maciejewskiego
  • ART-Tech reprezentowany przez Łukasza Kaletę
  • Epic VR – CreativeStudio.com.pl Adrian Łapczyński reprezentowana przez Adriana Łapczyńskiego
  • Na Niby Studio – Jakub Zychowicz Na Niby Studio reprezentowana przez Jakuba Zychowicza