SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

W dniu 05.02.2022 odbyło się spotkanie Rady krk UrbanHub – zrównoważonego hubu urbanizacji z siedzibą w Krakowie. Hub działa w strukturze SPCleantech i jest pierwszą tego typu organizacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W spotkaniu uczestniczył zaproszony gość, radny m. Krakowa – Łukasz Maślona

W skład Rady wchodzą:

Janusz Kahl – prezes SPCleantech – krk UrbanHub
Magdalena Sroka – była wiceprezydent m. Krakowa, Alvernia Planet
Małgorzata Tomczak – redaktorka naczelna A&B 
Krzysztof Goerlich – były wiceprezydent m. Krakowa
Tomasz Janowski – Instytut Wspólnot Obywatelskich
Romuald Loegler – architekt, Atelier Loegler
Bartłomiej Kisielewski – architekt, HORIZONE Studio
Wojciech Stawowczyk – architekt, BLOK Architekci

Podczas spotkania poruszono sprawy związane z dalszym rozwojem krk UrbanHub oraz omówiono działania w które hub będzie się angażował w najbliższym czasie. Aktualnym zadaniem dla hubu jest zaangażowanie się w opracowanie programu rewitalizacji kwartału Wesoła. krk UrbanHub współpracuje z Agencją Rozwoju m. Krakowa w celu wypracowania koncepcji rozwoju tego niezwykle atrakcyjnego obszaru Krakowa. Opracowanie programu rewitalizacji kwartału Wesoła byłoby początkiem procesu opracowania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji, który powinien powstać do roku 2023.

Innymi zaplanowanymi działaniami krk UrbanHub jest próba opracowania master planu dla Wesołej oraz zainicjowanie projektu Nowy Bauhaus Wesoła.

krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to za pośrednictwem wystaw, wydarzeń, rozwoju biznesu, nowych partnerstw, dostosowanych warsztatów, programów akceleracyjnych i usług eksportowych.

Tutaj drzwi będą otwarte dla każdego, kto chce doświadczyć, poczuć i zrozumieć życie w miastach – oraz dla każdego, kto chce uczestniczyć w profesjonalnych sieciach i głębokich środowiskach zawodowych, które rozwijają zrównoważone miasta przyszłości.

„Współpraca między sektorami ma kluczowe znaczenie dla tworzenia lepszych miast przyszłości”

Głównym celem inicjatywy jest:

CONNECT – stwórz interfejs dla interdyscyplinarnych innowacji
SHARE – ułatwiaj dzielenie się wiedzą i komunikuj na skalę krajową i międzynarodową
SCALE – przenieś efekty komercyjne na rynek globalny
twórz Partnerstwa – łącz ludzi, dziel się wiedzą i skaluj biznes poprzez innowacyjne programy, działania, przypadkowe spotkania przy ekspresie do kawy

  •