Artykuł umieszczony w czasopiśmie „Europrojekty PL/euroregiony” nr. 112/113, listopad/grudzień 2016.