SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Współpraca z OSS krk HubRenowacji – punktem kompleksowej obsługi termomodernizacji i renowacji domów i budynków wielomieszkaniowych oraz uczestnictwo w Małopolskim Forum Współpracy może przynieść wielorakie korzyści dla właścicieli domów oraz zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych minimalizując ryzyko, przyspieszając i ułatwiając proces termomodernizacji i renowacji, jednocześnie poprawiając efektywność i jakość realizacji projektu.

 • Ułatwienie zarządzania projektem: Zamiast angażować się w złożony proces koordynacji różnych wykonawców i dostawców materiałów, właściciele i zarządcy mogą skorzystać z jednego punktu kontaktowego, co znacznie ułatwia zarządzanie projektem termomodernizacji lub renowacji
 • Oszczędność czasu: Eliminacja potrzeby poszukiwania, wyboru i negocjowania z różnymi wykonawcami oraz dostawcami materiałów pozwala zaoszczędzić czas, który można przeznaczyć na inne ważne zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami
 • Zredukowanie kosztów: Dzięki zaangażowaniu OSS krk HubRenowacji istnieje możliwość negocjowania korzystniejszych cen za usługi i materiały, ponieważ większe zamówienia mogą przynieść lepsze warunki handlowe
 • Łatwiejszy dostęp do zasobów: Właściciele domów oraz zarządcy spółdzielni i wspólnot mogą skorzystać z dostępu do szerokiej gamy zasobów, w tym specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, technologii i materiałów, które mogą być trudne do uzyskania przy samodzielnej organizacji projektu
 • Zwiększenie efektywności projektu: Koordynacja wszystkich etapów projektu przez jednego partnera może przyczynić się do lepszej synchronizacji działań oraz zapewnienia, że prace termomodernizacyjne lub renowacyjne przebiegną sprawnie i zgodnie z harmonogramem
 • Poprawa jakości wykonania: Dostawcy oferujący usługi w ramach współpracy z OSS krk HubRenowacji mogą być lepiej zintegrowani i zapewnić lepszą kontrolę jakości wykonania prac, co przekłada się na wyższą satysfakcję klientów i mieszkańców
 • Wsparcie i doradztwo: Właściciele i zarządcy mogą skorzystać z fachowej wiedzy i doświadczenia specjalistów zatrudnionych przez OSS krk HubRenowacji w zakresie termomodernizacji i renowacji, co może pomóc w podjęciu najlepszych decyzji oraz osiągnięciu optymalnych rezultatów
 • Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania: OSS krk HubRenowacji pomaga właścicielom domów oraz zarządzającym spółdzielniami i wspólnotami w znalezieniu i aplikowaniu o dostępne źródła finansowania, takie jak dotacje, kredyty preferencyjne czy programy rządowe, co może znacznie obniżyć koszty realizacji projektu
 • Poprawa relacji z mieszkańcami: Dostarczenie kompleksowej i profesjonalnej obsługi termomodernizacji i renowacji może przyczynić się do zwiększenia zaufania mieszkańców do zarządców oraz poprawy relacji między zarządem a społecznością lokalną