SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Fińska misja gospodarcza w Krakowie

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 10-11.04.2024, SPCleantech uczestniczył w spotkaniach z 6 fińskimi firmami z branży budowlanej, misji gospodarczej organizowanej przez Business Finland. Głównym celem misji jest nawiązanie współpracy z polskimi partnerami, a SPCleantech może być bardzo pomocny w procesie kojarzenia swoich członków i ułatwianiu różnych projektów współpracy.

W dniu 11.04.2024 misja 6 fińskich firm odwiedziła siedzibę NordicHouse, gdzie odbyły się prezenatcje oraz rozmowy na temat dalszej współpracy. Firmy fińskie wyraziły zainteresowanie robieniem biznesu w południowej części Polski oraz chęć skorzystania ze wsparcia NordicHouse w dalszym procesie rozpoczynania działalności w Polsce.

Business Finland pomaga firmom rozwijać się i odnosić sukcesy na całym świecie, opracowywać rozwiązania na przyszłość i odważnie odnawiać swoją działalność biznesową. Organizacja promuje współpracę między firmami i grupami badawczymi, aby nowe przedsięwzięcia mogły przekształcić się w międzynarodowe ekosystemy biznesowe, a jednocześnie przekształcić Finlandię w najbardziej atrakcyjne i konkurencyjne środowisko innowacyjne oraz najbardziej kuszący cel inwestycyjny i turystyczny na świecie.

Organizacja zatrudnia 760 specjalistów w 40 lokalizacjach zagranicznych i 16 biurach w Finlandii. Business Finland jest operatorem sektora publicznego i częścią sieci Team Finland.

Członkowie misji:

Airfi – zajmuje się produkcją energooszczędnych central wentylacyjnych
Helvar – produkuje rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem i inteligencji
Infrakit – rozwiązanie do zarządzania informacją w chmurze
JCAD – oprogramowanie do zestawień materiałowych dla firm budowlanych, które potrzebują obliczyć ilości materiałów na potrzeby projektów i ofert
Lumon – system przeszkleń balkonowych
Peikko – dostawca smukłych konstrukcji podłogowych, zastosowań w energetyce wiatrowej i konstrukcji technologii połączeń

Dlaczego Finlandia

Finlandia wytycza drogę do przyszłości o zerowej emisji dwutlenku węgla, stymulując nowe innowacje i długoterminowe możliwości biznesowe na całym świecie. Ponieważ emisje ze środowiska zabudowanego są ogromne, opracowanie bardziej zrównoważonych rozwiązań ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia globalnych celów w zakresie emisji i ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 °C. Finlandia posiada wiedzę i rozwiązania na cały cykl życia budynku. W fińskiej ofercie znajdują się rozwiązania dla następujących kategorii:

 • Energooszczędne rozwiązania i optymalizacja wykorzystania energii
 • Niskoemisyjne materiały budowlane
 • Cyfrowe procesy projektowania, budowy i eksploatacji
 • Dane i narzędzia do zarządzania zarówno cyklem życia środowiska zbudowanego, jak i płynnym życiem codziennym

Tworzenie niskoemisyjnego środowiska zabudowanego to suma wiedzy specjalistycznej z wielu obszarów biznesowych – od zarządzania infrastrukturą po materiały budowlane. Wymaga ścisłej współpracy i wzajemnego zrozumienia między projektantami, producentami, specjalistami ds. energetyki i wentylacji, a także specjalistami ds. zarządzania projektami i specjalistami budowlanymi.

Wymagające warunki klimatyczne krajów nordyckich i dziedzictwo światowej klasy architektury stawiają wysokie oczekiwania fińskim firmom działającym w środowisku zabudowanym. Tradycyjne budownictwo i fińską ofertę projektową uzupełnia wiedza specjalistyczna w zakresie infrastruktury cyfrowej i łączności, zarządzania danymi miejskimi oraz rozwiązań niskoenergetycznych.