W maju 2018 został opublikowany artykuł w Europrojekty na temat roli prezesa South Poland Cleantech Cluster, Janusza Kahla jako jednego z 5 członków Komitetu Sterującego w zleceniu EASME oraz Komisji Europejskiej na stworzenie programu finansowania działań „Skills for industrial intelligent specializations and digital transformation” w nowej perspektywie finansowej 2021-20127, realizowanym przez PricewwaterhouseCoopera w Luksemburgu. Janusz Kahl jest jedynym przedstawicielem Europy Centralno-Wschodniej w tym zadaniu, które kończy się pod koniec 2019.

W artykule zostały także opisane odwiedziny 28 unijnych klastrów w Kijowie, Ukraina w ramach High Level Dialogue pomiędzy Komisją Europejska a rządem Ukrainy w których uczestniczyła także polska Komisarz Elżbieta Bieńkowska.