SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

17.12.2019 odbyło się kolejne spotkanie członków i partnerów platformy „Biogospodarka i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym” (GOZ).

Od ostatniego spotkania powstało wiele inicjatyw i projektów związanych z GOZ. Celem spotkania było zapoznanie się z obecnymi projektami i inicjatywami, a tematem wiodącym była tematyka „Miasta i gminy w obiegu zamkniętym”.

Gościem specjalnym spotkania była przedstawicielka członka SPCleantech, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR), Barbara Grodowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu oraz Romana Toft odpowiedzialna m.in. za finansowanie inicjatyw MARR.
 
Podczas spotkania dyr. Grodowska przedstawiła inicjatywy i plany na przyszły rok dotyczące GOZ w Małopolsce oraz „Możliwości finansowania dla małopolskich przedsiębiorców”.
 
SPCleantech przedstawił swoje najnowsze inicjatywy ”Circular City – Obieg zamknięty w budownictwie” oraz “Symbioza przemysłowa” wspólny projekt z LifeScience Cluster.
 
Tym razem na spotkanie zaproszenie zostały małopolskie gminy, członkowie Metropolii Krakowskiej. W spotkaniu wziął także udział dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Krakowa, Wacław Skubida oraz Agnieszka Wadowska, kierownik Zespołu Ds. Realizacji Projektu Spin Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.