SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Unijne wydarzenie online „EU Clusters Talk”

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster wziął udział jako panelista w środę, 6 marca, w godzinach 8:30 – 9:45 CET w cyklicznym wydarzeniu online „EU Clusters Talk” organizowanym przez zespół Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów.

Europejska Platforma Współpracy Klastrów w imieniu Komisji Europejskiej zorganizowała pogawędkę dla klastrów w UE „Ustawa o przemyśle Net-Zero: dla czystych technologii produkowanych w Europie”, aby podzielić się aktualnymi informacjami na temat ustawy o przemyśle Net-Zero Industry Act i omówić działania klastrów mające na celu ulepszenie produkcji czystych technologii w Europie.

Program spotkania

W pierwszej części wykładu Komisja Europejska podzieliła się informacjami na temat ustawy Net-Zero Industry Act i związanych z nią działań. W drugiej połowie 3 panelistów przeprowadzili moderowaną rozmowę, aby przedstawić swoje poglądy, działania i sugestie dotyczące przyszłego rozwoju.

W panelu będą uczestniczyć: 

 • Daniel Gerber, Policy Officer, DG GROW, European Commission
 • Janusz Kahl, Managing Director, South Poland Cleantech Cluster
 • Katarzyna Balucka-Debska, Senior Policy Advisor, EIT Climate-KIC
 • Laima Balčiūnė, Head of Cleantech Cluster Lithuania, CEO of Sunrise Tech Park
 • Massimo da Vià, Senior Policies and Funding Expert, Environment Park, POLO DI INNOVAZIONE – CLEVER

Wydarzenie to jest częścią cyklicznych spotkań online udostępnianych społeczności klastrów przez Europejską Platformę Współpracy Klastrów. Oferują aktualny wgląd w najnowsze polityki przemysłowe i zaangażowanie klastrów, projekty i najlepsze praktyki, najnowsze wiadomości ECCP i możliwości finansowania. EU Clusters Talks są przestrzenią wymiany wiedzy i dyskusji na tematy istotne dla klastrów, które będą się zmieniać z każdym spotkaniem.

Kontekst

Ustawa o przemyśle zerowym netto to inicjatywa wywodząca się z planu przemysłowego Zielonego Ładu, którego celem jest zwiększenie skali produkcji czystych technologii w UE. Oznacza to zwiększenie potencjału produkcyjnego UE w zakresie technologii, które wspierają przejście na czystą energię i emitują podczas działania wyjątkowo niskie, zerowe lub ujemne emisje gazów cieplarnianych. Akt ten przyciągnie inwestycje oraz stworzy lepsze warunki i dostęp do rynku dla czystych technologii w UE. Celem jest, aby do 2030 ogólna zdolność produkcyjna Unii w zakresie strategicznych technologii zerowych netto zbliżyła się do co najmniej 40 % rocznych potrzeb wdrożeniowych lub osiągnęła co najmniej 40 %.

Ustawa dotyczy technologii, które w znaczący sposób przyczynią się do dekarbonizacji. Obsługuje strategiczne technologie zerowe netto, które są dostępne na rynku i mają duży potencjał szybkiego rozwoju. Technologie takie wzmacniają konkurencyjność przemysłową UE i odporność systemu energetycznego, umożliwiając jednocześnie przejście na czystą energię. Kluczowe technologie obejmują fotowoltaikę i energię cieplną, elektrolizery i ogniwa paliwowe, lądową energię wiatrową i morskie odnawialne źródła energii, zrównoważony biogaz/biometan, wodór, baterie i magazynowanie, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, pompy ciepła i energię geotermalną oraz technologie sieciowe.