South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Dnia 07.09.2021 odbyło się inauguracyjne spotkanie SIG pod roboczą nazwą „SIG Technologia dla środowiska”. Celem SIG Technologia dla środowiska jest budowanie świadomości oraz propagowanie idei wykorzystywania nowych, zielonych technologii w celu redukcji cyfrowego śladu węglowego, stanowiącego od 2% do 4% globalnie emitowanego śladu węglowego przez firmy z branży ITC oraz centra danych.

Liderem grupy jest Kamil Pawlik z IT for Carbon Footprint Foundation.

Członkami SIG Technologia dla środowiska w chwili obecnej są:

 • IT for Carbon Footprint Foundation
 • Habitat 
 • NordicHouse
 • Kraków Miastem Startupów
 • Onteon
 • SPCleantech

Rozwój technologii w XXI wieku nieporównywalnie przyspieszył w zestawieniu z poprzednimi latami. Taki obrót sytuacji rodzi wiele dobrodziejstw oraz korzyści jakie niosą za sobą nowoczesne rozwiązania. Patrząc z drugiej strony pojawia się jednak wiele zagrożeń. Zmiany w ekosystemie odbywają się na naszych oczach. Czy nowoczesne technologie mogą mieć zbawienny wpływ na naszą planetę oraz środowisko, w którym żyjemy? 

W ramach powstałego SIG Technologia dla środowiska grupa rozpoczęła prace związane z zadaniem:

Badanie świadomości dot. Digital Carbon Footprint w startupach z sektora ICT

Założenia projektu: 

Celem projektu jest przeprowadzenie badania świadomości w zakresie cyfrowego śladu węglowego w formie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami krakowskich spółek (startupów) z sektora ICT. Wynikiem przeprowadzonych badań oraz publikacji rezultatów ma być pogłębienie świadomości w zakresie redukcji cyfrowego śladu węglowego oraz możliwości jakie ona oferuje w zakresie ekspansji zagranicznej oraz możliwości pozyskiwania finansowania ze środków publicznych, jak również funduszy VC ukierunkowanych na Cleantech.

Zakres projektu:

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie pilotażowe w formie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 10-ciu krakowskich startupów z sektora IT. Na tej podstawie wyniki opublikowane zostaną w formie artykułu/pliku .pdf.

Pożądane efekty:

 • Budowanie świadomości ekologicznej wśród krakowskich startupów
 • Zwrócenie uwagi na aspekt redukcji cyfrowego śladu węglowego poprzez korzystanie z/tworzenie rozwiązań technologicznych sprzyjających takiemu działaniu
 • Zwrócenie uwagi na aspekt PRowo/marketingowy płynący z komunikacji opartej na działaniach pro-środowiskowych
 • Zwrócenie uwagi na możliwości pozyskiwania finansowania płynące z działalności pro-środowiskowej
 • Promocja krakowskich startupów oraz organizatorów badania na arenie ogólnopolskiej

Konieczne zasoby:

 • Baza partnerów:
  • strategicznych
  • merytorycznych
  • medialnych
  • finansowych
  • korporacyjnych
 • Oferta współpracy/partnerstwa
 • Baza krakowskich startupów z sektora IT
 • Zestaw pytań skierowanych do startupów
 • Wkład merytoryczny w postaci reprezentanta uczelni wyższej zajmującego się tematyką śladu węglowego.
 • Baza kontaktów do przedstawicieli/założycieli startupów
 • Szablony komunikacji z przedstawicielami/założycielami startupów oraz partnerami

Etapy projektu:

 1. Organizacja finansowania
  1. Baza potencjalnych sponsorów
  2. Zidentyfikowanie potrzeb oraz przygotowanie precyzyjnego Value Proposition
  3. Organizacja spotkań/rozmów
  4. Przedstawienie idei
  5. Ustalenie warunków współpracy
  6. Zawiązanie partnerstwa
 1. Przygotowanie merytoryczne
 • Baza krakowskich startupów
 1. Baza partnerów strategicznych
  • Akceleratory startupów
  • Fundusze VC inwestujące w CleanTech
  • Inkubatory startupowe
  • Clustry i organizacje integrujące środowisko
 2. Baza partnerów merytorycznych
  • Osób, instytucji, NGO, firm aktywnie zaangażowanych w działalność na rzecz ograniczenia Digital Carbon Footprint
  • Osób, instytucji, NGO, firm promujących ideę redukcji Digital Carbon Footprint oraz CleanTech
  • Pracowników uczelni wyższych zaangażowanych w działalność akademicką związaną z promocją tematyki redukcji emisji Digital Carbon Footprint
 3. Baza pytań koniecznych do przeprowadzenia rozmów
 4. Osoba przeprowadzająca rozmowy z przedstawicielami startupów
 1. Nawiązanie relacji
 • Baza kontaktów do founderów/reprezentantów (LinkedIn/Facebook/Telefon/Mail)
 1. Przygotowanie template’ów komunikacyjnych
 2. Przygtotowanie Value Proposition
 3. Podjęcie kontaktu
 4. Przedstawienie procesu
 5. Umówienie rozmów
 1. Wywiad
 • Przeprowadzenie rozmowy
 1. Podsumowanie
 • Analiza uzyskanych wyników
 1. Wyciągnięcie sentencji
 2. Zamknięcie w przystępnym opakowaniu
 1. Dystrybucja
 • Format
 1. Treść
 2. Odbiorcy
 3. Kanały marketingowe
 1. Działania promocyjne
 • Baza partnerów medialnych
 1. Wystosowanie zaproszenia do współuczestnictwa
 2. Przygotowanie Press Kitu
 3. Press Release

Założenia

Partnerzy strategiczni:

 • Kraków Miastem Startupów
 • omgkrk
 • IT For Carbon Footprint Foundation/IT For Carbon Emissions 
 • South Poland CleanTech Cluster
 • Krakowski Park Technologiczny (?)
 • Klaster LifeScience (?)

Partnerzy merytoryczni:

 • Carbon Footprint Foundation
 • Politechnika Krakowska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza

Partnerzy medialni/marketingowi:

 • Project People
 • Sterling Angels (jako łącznik (?))

Partnerzy finansowi (sponsorzy):

 • UBS Polska (?)
 • Sterling Angels (?)
 • omgkrk (?)
 • VC (?)
 • korporacje z sektora IT (?)