SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Witamy nowego członka, Security Business

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka w SPCleantech, firmę konsultingową Security Business Sp. z o.o., której misją jest działanie w kierunku ochrony biznesów swoich Klientów. Spółka powstała w 2016, ale założycielka Anita Bogusch swoją pierwszą firmę otworzyła już w 2004 roku i z niejednym wyzwaniem biznesowym musiała się zmierzyć. Spółka ma biura w Krakowie i Warszawie.

Firma to ludzie, zasady, wartości, wyzwania prawne i finansowe. Na jej czele stoi przedsiębiorca – przywódca, który na co dzień zmaga się z tym wszystkim w imię sukcesu i przyszłego spokoju. Spółka Security Business powstała właśnie po to, by pomagać przedsiębiorcom w ich codziennych wyzwaniach, związanych z zarządzaniem biznesem, finansami i kadrą.

Główne obszary działalności Security Business to: 

Szkolenia
Szkolenia dla sektora finansowego. Cel to budowanie i rozwój współpracy z klientem pośrednictwa finansowego w rozmowie sprzedażowej.

Mentoring
Mentoring to partnerska relacja, przedsiębiorcy z mentorem. Mentor, czyli osoba z dużą wiedzą i doświadczeniem, udziela rad i wskazuje kierunki rozwoju.

Coaching
Celem Coachingu jest pomoc przedsiębiorcy w osiągnięciu celów, bez wskazywania, w jaki sposób to zrobić. Osoba pracująca z coachem sama w sobie wykonuje pracę i dokonuje samorozwoju.

Szkolenia miękkie
Spółka organizuje warsztaty, które pomagają rozwijać kompetencje interpersonalne i osobiste pracowników polskich firm.

Oprócz tego Security Business specjalizuje się w tematach jak:

Doradztwo Strategiczne, Sukcesja biznesowa, Danina PFRON – ulga, Szkolenia biznesowe, Audyty, Biznes Plan i restrukturyzacja, Doradztwo finansowe, Trening mentalny, Konsulting biznesowy i Benefit opiekun Finansowy

Jeden z wpisów na stronie internetowej:

„Pani Anita Bogusch rzeczowo i wyczerpująco zapoznała słuchaczy z tematyką szkolenia, wprowadziła bardzo urozmaiconą formę jego przedstawienia co podniosło znacznie jego poziom. Prowadziła bardzo interesujące dyskusje otwierające nam nowe spojrzenie na poszczególne problemy. Zdolności interpersonalne Pani Anity Bogusch oraz jej umiejętności budowania relacji, Trener a uczestnicy sprawiły, że zajęcia przebiegły w atmosferze życzliwości oraz wzajemnej współpracy. Wysoka jakość i innowatorski sposób prowadzenia zajęć przez Anitę Bogusch z pewnością zaowocuje kontynuacją współpracy w przyszłości”.