SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Spotkanie ICEI Alliance w Brukseli

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPClentech uczestniczył w dniach 22-23.11.2021 w spotkaniu European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) w Brukseli. Spotkanie w formie hybrydowej miało na celu ustalenia strategii oraz mapy drogowej dalszego rozwoju porozumienia.

Podczas spotkania podjęto decyzję o rejestracji stowarzyszenie w Brukseli, co da nam możliwość wspólnego występowania podczas negocjacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz aplikacjach o środki unijne zwłaszcza z Horizon Europe na realizację naszych projektów. W spotkaniu w Brukseli uczestniczyli oprócz Janusza Kahla, który reprezentował SPCleantech, Magnus Persson, Paper Province (S), Santiago Cuesta-Lopez, ICAMCYL (E), Tuomas Pussila, Digipolis (Fi), Jukka Teres, KEMI (Fi), Aleš Hančič, TECOS (Sl), Jilles Colson, GreenWin Wallone (B). Pozostali członkowie Alliance uczestniczyli w spotkaniu on-line. Przedstawicielem ICEI jest Pierre Padilla z N-Able z siedzibą w Brukseli.

W popołudniowej sesji uczestniczyła Pia Nieminen, która jest przedstawicielem Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Brukseli. Pia opowiedziała o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego przez członków konsorcjum oraz wyraziła wolę współpracy Banku z ICEI w przyszłości.

Najważniejsze cele naszej Alliance

 • Pozyskujemy unijne fundusze i finansowanie cyrkularne dla naszych członków (pozyskiwanie kapitału do firm i firm do kapitału)
 • Łączymy i rozwijamy naszą sieć inwestorów cyrkularnych
 • Konfigurujemy projekty współpracy klastrowej
 • Udzielamy informacji o finansowaniu i finansowaniu naszych firm
 • Identyfikujemy i wspieramy perspektywy możliwości biznesowych między klastrami (swatanie / nowe możliwości biznesowe)
 • Podnosimy świadomość dostawców kapitału (inwestorów, rządu itp.)→?