SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SPCleantech w ERASMUS+

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE. Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 – 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to “IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impactz wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Program ERASMUS +, a także projekt IMPACT promują otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów audiowizualnych opracowanych i wyprodukowanych w czasie trwania projektu, co daje szerszej społeczności możliwość uzyskania swobodnie dostępnych materiałów i czerpania korzyści z nowo uzyskanych wyników i wiedzy.

Ambicją IMPACT jest pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju oraz ułatwianie zmiany kulturowej w całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych.

IMPACT bezpośrednio przyczynia się do realizacji kluczowego celu działania sojuszu na rzecz wiedzy, polegającego na wzmocnieniu zdolności Europy do innowacji i pobudzaniu przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym, biznesie i społeczeństwie. Co najważniejsze, projekt zapewnia, że ​​nowe podejścia do innowacji i przedsiębiorczości opierają się na wartościach różnych interesariuszy, dążąc do większej trwałości i wywierając pozytywny wpływ na szersze otoczenie społeczno-gospodarcze.

Partnerzy projektu:

 • HHL Leipzig Graduate School of Management – coordinator projektu
 • Complutense University of Madrid, Spain
 • HMKW University of Applied Sciences for Media, Communication and Management (HMKW), Germany
 • Foundation for Research and Innovation, Italy
 • Cracow University of Technology, Poland
 • 3M España, S.L, Spain
 • TÜV Nord Mobility, Germany
 • SPCleantech Cluster, Poland
 • Nuovo Pignone International s.r.l, Italy
 • Innofora Ltd, Cyprus
 • Creative Labs, Poland
 • Circular Change SI, Slovenia
 • ISPIM – International Society for Professional, Ireland
 • ASIIN Consult GmbH, Germany
 • University of Florence, Italy

IMPACT to projekt oparty na praktyce, zorientowany na zrównoważony rozwój i zorientowany na wyniki, mający na celu zwiększenie możliwości i skuteczności Europy w zakresie szkolenia i nauczania innowacji i przedsiębiorczości zorientowanych na zrównoważony rozwój (SOIE). Ambicją projektu jest pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości korporacyjnego zrównoważonego rozwoju oraz ułatwienie zmiany kulturowej całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych. Skupiając się wyraźnie na zrównoważonym rozwoju, IMPACT w wyjątkowy sposób przyczynia się do skutecznego przełożenia nowej strategii wzrostu Europy przedstawionej w „Zielonym Ładzie” na innowacyjny program edukacyjny i praktykę biznesową.

Dokładniej rzecz biorąc, IMPACT skupia liderów z przemysłu, środowiska akademickiego i ekosystemów innowacji, aby:

I. empirycznie generować, agregować, wymieniać i rozpowszechniać wiedzę o dobrych praktykach i metodach w SOIE

II. ułatwiać oparte na wartościach i zorientowane na zrównoważony rozwój praktyki i metody w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, które pomagają ustanowić kulturę innowacji zorientowaną na zrównoważony rozwój

III. tworzyć zaawansowane metody edukacyjne i prawdziwe materiały problemowe do nauczania i uczenia się SOIE

IMPACT opiera się na wynikach poprzednich projektów i korzysta z doświadczeń naukowców i praktyków zajmujących się innowacjami, aby generować przydatne spostrzeżenia dla studentów, młodych przedsiębiorców i partnerów przemysłowych, którzy chcą wywrzeć pozytywny wpływ na całe społeczeństwo. Główne wyniki projektu to: I) baza danych zawierająca konkretne przykłady i najlepsze praktyki w zakresie zwiększania zrównoważonego rozwoju; II) zestaw narzędzi metod ułatwiających umożliwiający skuteczne zaangażowanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy w działania związane z innowacjami, a także wspólny przegląd i redefinicję zwyczajów kulturowych, ukrytych wartości i ukrytych założeń; oraz III) metody nauczania i coachingu zestawu narzędzi SOIE, który zawiera moduł dotyczący praktyk w zakresie zrównoważonych innowacji (12 ECTS) dla rozwoju zawodowego i fakultatywnych kursów uniwersyteckich.

IMPACT bezpośrednio przyczynia się do realizacji kluczowego celu działania sojuszu na rzecz wiedzy, polegającego na wzmocnieniu zdolności Europy do innowacji i pobudzaniu przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym, biznesie i społeczeństwie. Co najważniejsze, projekt zapewnia, że ​​nowe podejścia do innowacji i przedsiębiorczości opierają się na wartościach różnych interesariuszy, dążąc do większej trwałości i wywierając pozytywny wpływ na szersze otoczenie społeczno-gospodarcze.