South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Sukcesy członka SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech
Członek SPCleantech, Horizone Studio osiągnął w ostatnim czasie po wdrożenia systemów, które pozwoliły firmie na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie w dobie koronawirusa i stanu epidemii, wiele spektakularnych sukcesów. 
 
Choć niektóre procesy spowolniły, to jednocześnie Horizone Studio może zakomunikować wiele dobrych wieści.
Od marca 2020 Horizone Studio podpisało trzy nowe umowy na prace projektowe, które świadczą o wierze inwestorów w przyszły rozwój i kompetencje studia.
 
Dla firmy NOKTURN Horizone Studio rozpoczęło projektowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Rydlówka w Krakowie. Dla DZMT w dzielnicy Krowodrza w Krakowie firma wykonuje ambitny projekt nietypowego budynku mieszkalno-usługowego. Natomiast w Łodzi, dla EPOL ESTATE tworzy koncepcję zabudowy części kwartału w centrum miasta, co wkrótce pozwoli na rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym.
 
Jednocześnie w Horizone Studio trwają prace nad innymi projektami:
 


Projekt ekologicznej dzielnicy SILO w Jaworznie


Projekt głównej siedziby firmy EPOL SOFT w Brześciu na Białorusi