Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Spotkanie SIG – PROWEB

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Na spotkaniu 19.11.2021 członków SIG – Prognozowanie i optymalizacja w eksploatacji budynków – PROWEB omówiono dalsze plany związane z realizacją wspólnego projektu i wyszczególniono najważniejsze punkty, jakich oczekuje się do opracowania w ramach procesów przepływu pracy – workflow – dostarczania Cyfrowego bliźniaka obiektu.

 • Proces skanowania laserowego i rezultaty (chmura pkt.)
 • Proces przygotowania modeli informacyjnych budynków (BIM) istniejących budynków na podstawie normy ISO 19650-3
 • Proces łączenia sensorów IOT do urządzeń istniejącego budynku
 • Analityka obrazu z kamer CCTV.

W dalszym ciągu spotkania omówiono zakres aplikacji oraz wyszczególnione zostały najważniejsze rezultaty, których oczekuje się od rozwiązania do zarządzania Cyklem życia BIM (Lifecycle BIM), które należy wziąć pod uwagę, odpowiadając na ofertę.

 • Ogólnym celem ma być dostarczenie rozwiązania dla projektów konserwacyjnych (maintenance), zapewniające łatwy dostęp do modelu jako “jednego źródła prawdy”
 • Rozwiązanie za pomocą danych z połączonych sensorów ma dostarczać użytkownikom odpowiednich wskazówek dotyczących konserwacji predykcyjnej
 • Rozwiązanie ma być łatwo dostępne dla wszystkich zatwierdzonych użytkowników. Powinno ono być zainstalowane na wewnętrznym serwerze (lub w chmurze) i dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
 • Użytkownicy mają mieć dostęp do rozwiązania “w terenie”. 

W spotkaniu wziął także udział Jarosław Szumiński z JS Consulting, specjalista klastra co do możliwości wykorzystania środków z NCBiR oraz warunki, które należy spełnić przy opracowywaniu skutecznej aplikacji o finansowanie projektu ze środków zewnętrznych.

W spotkani w chwili uczestniczyły następujące podmioty:

 • Grupa4BIM
 • Skyverse
 • DM Project
 • NordicHouse
 • JS Consulting