South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Park Przemysłowo-Technologiczny

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA PARK w Katowicach w gronie Członków Założycieli South Poland Cleantech Cluster. Operatorem i właścicielem parku jest spółka OPTIREM Sp. z o.o.

Koncepcja utworzenia na terenie poprzemysłowym Parku Przemysłowo-Technologicznego REVITA PARK obejmuje rewitalizację terenów dawnej Huty Baildon w Katowicach przy ul. Żelaznej i stworzenie w ich miejscu Parku Technologicznego.

REVITA PARK jest efektem projektu unijnego zrealizowanego w 2014 roku. Działa jako Park o nietypowym zakresie działalności, tj. rewitalizacja i remediacja (badanie gleby) dawnych terenów przemysłowych. W obiektach Parku znajdują się pomieszczenia biurowe, sale konfeferencyjne, a także świetnie wyposażone laboratorium technik remediacyjnych. Jest też strefa przemysłowa i platforma wymiany myśli technologicznej, czyli obszar przepływu informacji pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.