SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Park Przemysłowo-Technologiczny

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA PARK w Katowicach w gronie Członków Założycieli South Poland Cleantech Cluster. Operatorem i właścicielem parku jest spółka OPTIREM Sp. z o.o.

Koncepcja utworzenia na terenie poprzemysłowym Parku Przemysłowo-Technologicznego REVITA PARK obejmuje rewitalizację terenów dawnej Huty Baildon w Katowicach przy ul. Żelaznej i stworzenie w ich miejscu Parku Technologicznego.

REVITA PARK jest efektem projektu unijnego zrealizowanego w 2014 roku. Działa jako Park o nietypowym zakresie działalności, tj. rewitalizacja i remediacja (badanie gleby) dawnych terenów przemysłowych. W obiektach Parku znajdują się pomieszczenia biurowe, sale konfeferencyjne, a także świetnie wyposażone laboratorium technik remediacyjnych. Jest też strefa przemysłowa i platforma wymiany myśli technologicznej, czyli obszar przepływu informacji pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.