SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

KOKOS – konkurs konstrukcji studenckich

 |  Kategoria: Wydarzenia

Prezezs SPCleantech, Janusz Kahl uczestniczył 13.05.2023 jako juror w Komisji konkursu KOKOS, czyli Konkursie Konstrukcji Studenckich. KOKOS to ogólnopolski projekt, realizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w tym roku na AGH.

Celem konkursu KOKOS jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych konstruktorów, skonfrontowanie ich prac z wymagającym światem biznesu oraz pomoc w komercjalizacji projektów oraz pozyskaniu inwestorów.

Dodatkowo Konkurs Konstrukcji Studenckich wspiera merytorycznie młodych konstruktorów poprzez realizację wydarzeń towarzyszących- certyfikowanych szkoleń i warsztatów z zakresu sztuki autoprezentacji, kompetencji miękkich, czy strategii biznesowych.

KOKOS to również możliwość integracji studentów z przedstawicielami świata biznesu, nauki i techniki, a także popularyzacja idei innowacyjności i wynalazczości. 

W tym roku obrady Komisji zostały podzielone na dwie grupy:

 • Komisja I– kategorie Smart Robots, Ecology, Life Upgrade
 • Komisja II– kategorie Railway, Joker, Vehicle, Sky

Do konkursu można było zgłaszać prototypy urządzeń, kwalifikujące się do następujących kategorii

 • Vehicle – wszelkie pojazdy lądowe, statki wodne i powietrzne oraz ich kombinacje
 • Smart robots – roboty bez względu na rodzaj
 • Life upgrade – konstrukcje, które przyczyniają się do ułatwienia codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych, a także posiadają zastosowanie w medycynie lub przemyśle farmaceutycznym
 • Ecology – prototypy urządzeń korzystnie wpływające na środowisko, wykorzystujące np. nowoczesne rozwiązania odnawialnych źródeł energii lub ekologiczne paliwa
 • Joker – konstrukcje nietypowe i trudne do sklasyfikowania
 • Sky – wszelkiego rodzaju maszyny latające – od mniejszych, jak np. drony, po te dalekiego zasięgu, tj. samoloty i rakiety;
 • Railway (kategoria specjalna) – projekty i koncepcje mogące wpłynąć na usprawnienie kolei, poprawić jakość infrastruktury czy komfort podróży.

Ważne informacje dotyczące konkursu: 

 • Lider zgłaszał zespół składający się z maksymalnie 4 członków (włącznie z Liderem).
 • Konkursowi podlegają konstrukcje (wyjątek stanowi kategoria Railway), czyli działające prototypy urządzeń mechanicznych.
 • Zespół mógł zgłosić swoją konstrukcję w nie więcej niż w jednej kategorii konkursowej.
 • Konstrukcje musoały być w całości wykonane przez studentów.

Konstruktorzy prezentowali się według ustalonego harmonogramu. Uczestnicy mieli 6 minut na prezentację konstrukcji oraz 3 minuty na pytania od Komisji. Po zakończeniu wszystkich prezentacji nastąpiło wyłonienie zwycięzców zgodnie z kryteriami oceny, które dla każdej kategorii było nieco inne. Ponadto zostały przyznane 2 nagrody specjalne – Heros Konstrukcji oraz Mistrz Innowacji. Nagrody były przyznawane na podstawie ocen Komisji Konkursowej ujętych w formularzu w konkretnych kryteriach. W kwestiach spornych decyzję podejmowała Wstępna Komisja Konkursowa w porozumieniu z Partnerami wydarzenia.