SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Spotkanie z Izbą Przemysłowo-Handlową z Niemiec

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech uczestniczył 03.08.2023 w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie członka SPCleantech, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR). Organizatorem spotkania przedsiębiorców z ekspertami od prowadzenia biznesu w krajach niemieckojęzycznych był Polish German Business Center (PGBC) z siedzibą w Krakowie.

Specjalnym gościem spotkania był profesor Markus Nawroth – przedstawiciel Agencji Rozwoju Biznesu Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH działającej w obszarze Stuttgartu w południowej części Niemiec z siedzibą Izby Przemysłowo-Handlowej w Reutlingen, która posiada aż 44 000 firm członkowskich.

Spotkanie było doskonałą okazją do zdobycia wiedzy oraz cennych kontaktów w obszarze rozwoju biznesu, znajomości obowiązującego prawa i zakładania, a potem efektywnego prowadzenia działalności na rynku niemieckim.

Prowadzącym spotkanie był CEO firmy Procreator i Partner Zarządzający PGBC Piotr Kuglarz. Wsparcie merytoryczne i prawne udzielił mecenas Paweł Kuglarz odpowiedzialny za dział prawny w PGBC, Współzałożyciel Szkoły Prawa Niemieckiego i Dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego na UJ.

Spotkanie z partnerami niemieckimi oprócz wiedzy o tym jak prowadzić biznes w Niemczech było także okazją do nawiązania konkretnych kontaktów pomiędzy SPCleantech a AgencjiąRozwoju Biznesu Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH zrzeszającą 44 000 firm członkowskich.