SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Hackathon „eco+tech” w Krakowie

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech uczestniczył w Hackathon „eco+tech” zorganizowanym 21.10.2023 przez członków klastra Kraków Miastem Start-upów (KMS) oraz Carbon Footprint Foundation. W hackathonie, który trwał cały dzień uczestniczyło 6 zespołów składających się ze studentów i absolwentów krakowskich uczelni.

Zgłoszone projekty były oceniane według kryteriów:

 • innowacyjność (brak podobnych projektów w skali miasta, regionu),
 • logiczność (związek pomiędzy diagnozą, celem oraz końcowym efektem),
 • wykonalność(osiągalność, wskazanie możliwości dostępu do zasobów), 
 • zysk społeczny(efekt projektu i jego wpływ na społeczeństwo). 

Skala ocen dla każdego z kryteriów to 1-10, gdzie 10 jest najwyższą możliwą oceną, a 1 najniższą.

Równie ważne było wpisanie się pracy w jedno z 5 wyzwań projektowych:

Woda – jak ją oszczędzać? : Razem znajdźmy sposoby na zmniejszenie zużycia wody w domach, szkołach i lokalnych społecznościach. Zastanówmy się też, jak lepiej wykorzystywać opady deszczowe w naszej okolicy.
Lokalnie o recyklingu: Stwórzcie projekty, które uświadomią ludziom, dlaczego recykling jest tak istotny i jakie korzyści przynosi dla naszej planety.
Projektuj na lata: Wymyśl produkt, który będzie trwały i łatwy do naprawy.
Pomóż zmniejszyć ślad węglowy: To wyzwanie stawia przed uczestnikami hackathonu zadanie: jak opracować strategię lub narzędzie, które pomogą innym zmniejszyć swój ślad węglowy lub zużycie energii?
Mniej odpadów w produkcji: Zastanówcie się, jak opracować innowacyjne rozwiązania, które pomogą zmniejszyć ilość odpadów wytworzonych podczas procesu produkcyjnego i wykorzystać już dostępne odpady.

Jury, w którym zasiadał prezes SPCleantech, Janusz Kahl przyznało 3 nagrody:

 1. Słomyk
 2. Carbon Footprint Chellange
 3. Mush