SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Spotkanie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie” 

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech wziął 22.11.2023 udział w spotkaniu informacyjnym „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie” zorganizowanym przez Partnera klastra, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego | Polish Green Building Council (PLGBC) realizowanym w ramach projektu CIRCON „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: projektowanie budynków cyrkularnych”, który skorzystał z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym. 

Program spotkania:

 • Wprowadzenie do gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Projektowanie cyrkularne
 • Budynki cyrkularne i wskaźniki cyrkularności
 • Rola materiałów w budownictwie cyrkularnym
 • Studia przypadku

Według szacunków ONZ liczba ludzi na świecie przekroczyła 8 miliardów, co oznacza, że jest nas trzykrotnie więcej niż w latach 50. ubiegłego wieku, a prognozy przewidują, że populacja osiągnie poziom 10 mld nie później niż w 2060 r. Zapewnienie odpowied- nich warunków życia dla tak ogromnej populacji jest wyzwaniem. Szeroko rozumiana go- spodarka to system zaspokajania zróżnicowanych potrzeb społeczeństwa wyrażonych przez poczucie bezpieczeństwa, gwarancję dostępu do żywności, czystego powietrza, opieki medycznej, edukacji, to także miejsca pracy i przestrzeń do życia. Dotychczasowy liniowy model gospodarki, na którym nadal opiera się ponad 90% przemysłu zwyczajnie się nie sprawdza. Dzisiaj już wiemy, że dostęp do surowców pierwotnych jest ograni- czony, krytyczne surowce są na wyczerpaniu, nie zagospodarowujemy generowanych odpadów, marnujemy energię na ich utylizację zamiast wdrażać działania recyklingowe czy ponowne użycie. Wspomniany wzrost populacji i jej rosnące potrzeby doprowadziły do stanu, w którym natura nie nadąża z regeneracją i odnawianiem zasobów.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest pilne wdrożenie alternatywnego modelu jakim jest gospo- darka cyrkularna. Podjęcie alternatywnych działań polegających na minimalizowaniu zu- życia surowców, ilości odpadów oraz ich zawracanie do procesów gospodarczych jest szansą dla ekosystemu. Idea gospodarki o obiegu zamkniętym pojawiła się już w latach 60. XX wieku ewoluując przez lata, stając się globalnym modelem gospodarczym wdra- żanym do strategii i polityki nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

W publikacji pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych” [20] autorzy zwracają uwagę na uwarunkowania polskiej gospodarki, która charakteryzuje się wysoką materiałochłonnością, bardzo niską ekoinnowacyjnością w porównaniu z krajami UE, tym samym podkreślając konieczność zdefiniowania GOZ jako strategii rozwoju gospodarczego z odpowiednimi instrumentami prawnymi i ekonomicznymi oraz wskaź- nikami monitorującymi zarówno postęp jej wdrażania, jak i bazowanie na najnowszych rozwiązaniach informatycznych.