Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Warsztaty w Katowicach i Krakowie

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech wraz z partnerami Fundacją Fraunhofer MOEZ z Lipska, (D), EBTC (European Business and Technology Centre) z Delhi, Inie, oraz ETI Dynamics z Londynu, (GB), zorganizował 03 i 04 marca 2015 w i Katowicach i Krakowie warsztaty o nazwie “Indian Technology Adaptation“ (ITA). Warsztaty organizowane zostały w ramach umowy pomiędzy Komisją Europejską i rządem Indii o Europejskim Transferze Technologii Cleantech do Indii. Podobne warsztaty odbędą się również w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Czechach i na Słowacji.

Warsztaty odbyły się we wtorek, 03.03.2015 w Regionalnej Izbie Gospodarczej, ul. Opolska 15 w Katowicach oraz w środę, 04.03.2015 w South Poland Cleantech Cluster, NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie. W załączonych dokumentach można znaleźć ulotkę na temat warsztatów oraz ich program.

Zespół ekspertów z Centrum Fraunhofera dla Europy Środkowej i Wschodniej (Fraunhofer MOEZ) i partnerzy zaoferowali warsztaty wysokiego poziomu i szerokie możliwości współpracy dla firm europejskich w dziedzinie czystych technologii (Cleantech) oraz biotechnologii, które są zainteresowane wejściem na rynek indyjski. Udział w warsztatach był bezpłatny.

Warsztaty w Katowicach i Krakowie są kontynuacją projektu pilotażowego „UE-Indie Ekosystem & Inwestor Forum” (www.ebtc.eu). Fraunhofer MOEZ już od kilku lat współpracuje z EBTC – Europejskie Centrum Biznesu i Technologii w Brukseli, która przede wszystkim promuje przyjazne dla środowiska technologie w Indiach. We współpracy z EBTC, Fraunhofer MOEZ zainicjował w 2013 roku, osiem projektów, których celem było opracowanie strategii dostosowania technologii Europejskich do indyjskich potrzeb rynku.

Kolejnym wspólnym projektem jest stworzenie platformy internetowej, na której można będzie promować produkty i usługi firm europejskich w dziedzinie czystych technologii i biotechnologii w celu wprowadzenia ich na rynek indyjski.

Seria warsztatów ITA oparta jest na wynikach współpracy z EBTC i zapewnia opracowane przez specjalistów strategie wejścia na rynek indyjski. Celem jest informowanie przedsiębiorstw polskiego sektora CLEANTECH oraz BIOTECHNOLOGII o możliwościach współpracy i strategii wejścia na rynek indyjski.

ITA Warsztaty – ulotka

Program warsztatów ITA