SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Janusz Kahl – zewnętrzny niezależny ekspert

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Janusz Kahl, CEO w SPCleantech, został wybrany jako zewnętrzny, niezależny ekspert przez Komitet Ewaluacji INCENSe do Panelu Oceniającego projekty.

INCENSe (Internet Cleantech Enablers Spark Project) planuje zarówno wsparcie innowacji jak i zatrudnienia w sektorze hightech w Europejskim Sektorze Energetycznym. Za pomocą dofinansowania oraz zapewnienia najlepszego poziomu usług dla wsparcia przedsiębiorców w kreowaniu innowacyjnego rynku – zorientowanego na wydajne, inteligentne i niezawodne rozwiązania.

INCENSe jest jednym z 16 Future Internet Accelerators z programu FIWARE. Program jest finansowany przez Komisje Europejską, której celem jest uczynienie z Europy ośrodka Ekonomii Internetowej poprzez aktywne wspieranie przedsiębiorców, tak aby wykorzystali oni jak najwięcej możliwości z nadchodzącej fali cyfryzacji.

Z inicjatywy INCENSe przeprowadzone zostaną dwa nabory, w celu wyselekcjonowania do 42 start-upów, które wezmą udział w projekcie.

Pierwszy nabór skupiony będzie na sektorze CleanTech i jest otwarty do 15.01.2015
Drugi nabór otwarty będzie od czerwca do września 2015 roku.

Podmioty uprawnione do aplikowania:

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa + Start-upy + technologie FIWARE + Innowacyjne internetowe technologie oparte na sektorze Cleantech zarówno z UE, jak i spoza państw członkowskich UE.

 • Wydajność energetyczna & Automatyka domowa
 • Energia odnawialna
 • Przyszłościowe rozwiązania
 • Smart Grid
 • Magazynowanie energii
 • Zaawansowana diagnostyka & Automatyzacja rozwiązań
 • e-mobilność
 • Cyber bezpieczeństwo
 • Cyfryzacja energii przez użycie technologii ICT (Information and Communication Technology)

Każde inne użycie internetowej technologii przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego oraz rozwijania nowych możliwości dla koncepcji Smart City.

Beneficjenci otrzymają do 150.000€ finansowania, które wypłacane będzie w 3 etapach.
1. 50.000€ zaliczka w pierwszej fazie rozwoju

 1. 75.000€ etap pośredni (wypłacany według określonego wcześniej w planie         indywidualnym założenia)
 2. 25.000€ zakończenie projektu (wypłacane według określonego wcześniej w

planie indywidualnym założenia)

INCENSe dysponuje budżetem w wysokości 6.2 mln € w ramach bezpośredniego finansowania, doradztwa czy networkingu.

Dodatkowe informacje:

Na każde przedsiębiorstwo lub indywidualnego przedsiębiorcę przypada złożenie jednej oferty. Jeśli przedłożona zostanie więcej niż jedna, oferta nie będzie rozpatrywana.

Wnioski można składać do godziny 17:00 w czwartek 15.01.2015.

Więcej informacji można uzyskać na stronie INCENSe www.incense-accelerator.com