SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Spotkanie podzespołu Krajowej Polityki Miejskiej

 |  Kategoria: Wydarzenia

W piątek, 29.01.2021 odbyło się kolejne spotkanie podzespołu ds. gospodarki i rynku pracy Krajowej Polityki Miejskiej 2021 dla Ministerstwa Funduszy i Rynku Pracy w którym uczestniczy SPCleantech.

W ramach pierwszej części telekonferencji odbyły się specjalne wystąpienia ekspertów posiadających międzynarodowe doświadczenie wpisujące się w perspektywę „spojrzenia z zewnątrz” na problematykę Krajowej Polityki Miejskiej. W tej części prezes SPCleantech, Janusz Kahl w swoim wystąpieniu przedstawił tematykę Smart City z Kopenhagą jako case study. Chodziło tu zwłaszcza o spojrzenie na problematykę kształtowania polityki miejskiej jako „zewnętrznego obserwatora” – osoby z międzynarodowym doświadczeniem, znajomością krajów wysoko rozwiniętych, patrzących na problemy w globalnym kontekście. Przedstawiony materiał będzie wykorzystany do sformułowania zespołowych obserwacji oraz rekomendacji.

Druga część spotkania poświęcona była na wystąpienia przedstawicieli samorządu dotyczące wyzwań przyciągania i zatrzymywania potencjału ludzkiego oraz wzmacniania subregionalnych biegunów wzrostu.

Obie części spotkania były uzupełnione blokami dyskusyjnymi.

Posiedzenie zespołu pozwoliło na wymianę uwag oraz poglądów między przedstawicielami nauki, samorządu, biznesu, otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. Obradom przysłuchiwali się reprezentanci Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Z jednej strony chodziło o sformułowanie wyzwań (problemów) dla KPM w kontekście gospodarki i rynku pracy. Poniżej zamieszczono listę ogólnych płaszczyzn problemowych:

 • G01 Wzrost potencjału międzynarodowego polskich obszarów metropolitalnych
 • G02 Wzmocnienie subregionalnych biegunów wzrostu 
 • G03 Przyciąganie i zatrzymywanie potencjału ludzkiego (przyciąganie i zatrzymywanie talentów) 
 • G04 Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości i polityki proinwestycyjnej
 • G05 Rola spółek skarbu państwa i instytucji państwowych we wzmacnianiu konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej miast
 • G06 Wspomaganie transformacji w kierunku cyfrowej gospodarki
 • G07 Wzmacnianie odporności gospodarek (rezyliencja)

Z drugiej strony chodziło także o sformułowanie szczegółowych rekomendacji do problemów, które bazowałyby na naszym doświadczeniu. Poniżej zamieszczono listę płaszczyzn, w ramach których zespół opracowuje rekomendacje:

 • Rozwiązania w zakresie regulacji prawnych, administracyjnych
 • Rozwiązania w zakresie finansowania i programów funduszowych
 • Dedykowane programy krajowe
 • Rekomendacje, zalecenia, standardy, dobre praktyki, wymiana doświadczeń, szkolenia, pilotaże itd.
 • Dostosowywanie działań, inwestycji realizowanych przez inne zależne od rządu podmioty krajowe

Kongres Polityki Miejskiej 2021_Agenda KPM Gospodarka 29.01.21