SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

9 spotkań z cyklu GALAKTYKA BIM

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniach 26.08 – 18.12.2020 South Poland Cleantech Cluster zorganizował we współpracy z członkiem klastra Grupa4BIM dziewięć spotkań w formie spotkań hybrydowych w siedzibie klastra oraz webinariów w Internecie z cyklu spotkań GALAKTYKA BIM. Są to spotkania transmitowane on-line w formie porannego networkingu dla projektantów, producentów, wykonawców i inwestorów dotyczące tematyki BIM‍ (Building Information Modeling). 

Celem GALAKTYKI BIM było poszerzenie horyzontów polskiej branży budowlanej w zakresie metodyki Building Information Modeling. W spotkaniach uczestniczyli entuzjaści, oraz ci dla których BIM to jeszcze nieznana część wszechświata.

Dziękujemy wszystkim którzy znaleźli czas by dowiedzieć się więcej na temat Zarządzania BIM podczas naszego cyklu Galaktyki BIM (stacjonarnie i internetowo)Dziękujemy także wszystkim praktykom BIM, za wymianę doświadczeń i dyskusję po transmisjach online. 

Na 9. webinarium dnia 18.12. 2020 przedstawiliśmy dwa tematy:

1) Zajawkę nowego szkolenia „BIM dla Zarządców nieruchomości”. Daniel Małysa omówił jak dużo niezbędnych informacji należy uwzględniać przy modelowaniu informacji BIM niezbędnych dla Facility management.
Jako wstęp do prezentacji polecamy artykuł na blogu: https://g4bim.pl/bim4fm—szczuply-twin–tylko-niezbedne-informacje

2) Jak zdobyć więcej zleceń dzięki praktycznemu podejściu do BIM? – Przedstawiliśmy jakim językiem mówić do Zamawiających, aby sprzedać odpowiednie usługi BIM. Bez upiększania, bez Hollywoodzkich efektów i ukrywania ryzyka jakie wiąże się z wdrożeniem.

 
Na 8. webinarium dnia 04.12.2020 Jak zmniejszyć ilość kolizji koordynacyjnych BIM o 53%?”

pokazaliśmy jak zmienić podejście do koordynacji BIM. Zamiast leczyć nauczymyliśmy jak zapobiegać – pokazaliśmy jak unikać błędów w międzybranżowych modelach BIM. Czas odchudzić swoje podejście do pracy i zacząć być LEAN.

Agenda: 

 • Podstawowa przyczyna złego BIM
 • To czego chcą wszystkie zespoły BIM
 • Jak uzyskać 53% mniej kolizji koordynacyjnych w BIM

  W drugiej części przedstawiliśmy zajawkę naszego szkolenia „BIM Koordynator na podstawie norm ISO 19650
  Pokazaliśmy wstęp do Wizualizacji danych z modelu BIM, która wspomaga koordynację dzięki przedstawieniu informacji, w postaci graficznego raportu. Zaprezentowaliśmy współpracę Revit-Navisworks-Power BI.

Na 7 webinarium „Co to jest zgodność?” – To czynność lub fakt wykonania polecenia. Stan zgodności lub spełniania standardu. Na ostatnim spotkaniu (20.11.2020) omówiliśmy to co jest istotne do wykonania i na jakim etapie, aby zapewnić zgodność BIM z wymaganiami informacyjnymi Zamawiającego. 
 
Agenda:
 
 • Kiedy coś poszło nie tak z przygotowaniem BIM
 • Ostateczna lista kontrolna wymagań BIM
 • Jak osiągnąć oczekiwany BIM
Na 6. webinarium dnia 23.09.2020 omówiliśmy jak przeprowadzić rewelacyjne spotkanie BIM między kontrahentami zaangażowanymi w inwestycję. Jakich błędów unikać i co robić aby utrzymać ciekawość i zaangażowanie obecnych osób.  
 
Agenda:
 
 • Dwa bardzo różne spotkania BIM 
 • 10 rzeczy, które psują spotkania BIM
 • Jak przeprowadzić rewelacyjne spotkanie BIM
Na 5. webinarium dnia 23.10.2020 Zarządzanie BIM może być proste! pokazaliśmy, że 

zarządzanie projektem BIM wcale nie musi być męczącą pracą. W zarządzaniu BIM ważne jest, aby dostarczać właściwy BIM, we właściwym czasie, przez właściwych ludzi i z właściwych powodów. Odpowiednia organizacja pracy pomaga zespołom usprawnić komunikację i minimalizować straty. Przyjdź i dowiedz się jak uprościć zarządzanie projektami poprzez konsolidację standardów BIM, wymagań, wyznaczania i śledzenia zakresu zadań, harmonogramu i zgodności z BIM.

Podczas spotkania omówiliśmy problemy jakie powinni pokonywać członkowie zespołu, aby proces realizacji projektu BIM przebiegał bez zakłóceń od początku do końca.
Duży nacisk postawiliśmy na to jak skutecznie weryfikować ustalone wymagania BIM.
 
Agenda:
 
 • Dlaczego Twój BIM zawiódł?
 • Co motywuje zespoły BIM?
 • Proste kroki do właściwego BIM
 • Czy Twój BIM jest w pełni “wypieczony”?

Na 4. webinarium dnia 09.10.2020 oto, co mogłeś wynieść ze spotkania. Lean nie oznacza, że będziesz miał mniej do zaprojektowania. Szczupłe (lean) zarządzanie to tworzenie wartości dla klientów, przy jednoczesnej minimalizacji strat dla zespołu.

Jeśli w Twojej pracy spotykasz się z:

 • Kiepsko określonymi zakresami BIM
 • Wadliwą kolejnością zakresu
 • Oczekiwaniem… na modele zbyt duże do przetworzenia na raz, na pracę innych, na decyzje
 • Koniecznością powtórnego modelowania 
 • Oczekiwaniem na Administrację

Na 3. seminarium dnia 25.09.2020 doradziliśmy jak sprawić aby zminimalizować tego typu marnotrawstwo.

W drugiej części spotkania przedstawiliśmy zajawkę naszego szkolenia Agile BIM, dotyczącego zwinnych metod w zarządzaniu projektami BIM. 

Podczas spotkania omówiliśmy szczegółowo jak zawrzeć umowę na właściwy BIM:

Agenda:
 
 • Po co definiować umowę BIM?
 • Jak zazwyczaj definiuje się zakresy BIM
 • Pięć kroków do uproszczenia zakresu BIM
 • Dostarczanie jaśniejszych umów BIM 
Na 2. webinarium dnia 11.09.2020 „Zarządzanie BIM może być proste!” opisaliśmy, że zarządzanie projektem BIM wcale nie musi być trudną i żmudną pracą. W zarządzaniu BIM ważne jest, aby dostarczać właściwy BIM, we właściwym czasie, przez właściwych ludzi i z właściwych powodów. Odpowiednia organizacja pracy pomaga zespołom usprawnić komunikację i minimalizować straty. Dowiesz się jak uprościć zarządzanie projektami poprzez konsolidację standardów BIM, wymagań, wyznaczania i śledzenia zakresu zadań, harmonogramu i zgodności z BIM. 

Agenda:

 • Dlaczego potrzebujemy Planu wykonania BIM?
 • Co zawrzeć w BEP
 • Jak zaangażować swój zespół
 • Jak uzyskać porozumienie
 • Jak stale ulepszać BEP
Na 1. webinarium dnia 26.08.2020 omówiliśmy:
 
 • Stworzenie Planu wykonania BIM (BEP)
 • Ustalenie jasnego zakresu prac BIM
 • Ustalenie kolejności wykonywanych zadań
 • Wspólne zarządzanie zadaniami BIM
 • Weryfikacja projektu z wymaganiami BIM
Ponadto zaprezentowaliśmy polską wersję szablonu Planu Wykonania BIM (BEP), który był dostępny za darmo po rejestracji na stronie plannerly.com/?utm_source=p5fd8 

Podczas wydarzenia była możliwość wymienienia się doświadczeniami i kontaktami, a jednocześnie wziącia udziału w prezentacji na temat Zarządzania BIM. Zaprezentowany został także pierwszy polski wypełniony BIM Execution Plan (BEP). Plan ten dostępny był nieodpłatnie po rejestracji na platformie Plannerly. Plannerly to rewolucyjna platforma do zarządzania BIM, której Grupa4BIM jest oficjalnym partnerem na Polskę.

Obejrzyj wszystkie webinary tutaj: www.plannerly.com/zarzadzanie-bim