SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Małopolska Platforma Energii Zrównoważonej

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech bierze udział w aktualizacji strategii innowacji w obszarze ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA, jednej z inteligentnych specjalizacji regionu Małopolski. W tej szerokiej domenie jest OZE, smart city, efektywność energetyczna, energooszczędne i inteligentne budownictwo, wodór, elektromobilność i wszystko co się wiąże z energią, jej wytwarzaniem, konwersją etc. 

Celem spotkań jest stworzenie Małopolskiej Platformy Energii Zrównoważonej w której będą uczestniczyły firmy, instytucje naukowe, zrzeszenia z MAŁOPOLSKI, które chcą mieć wpływ na kształtowanie polityki regionu i form wsparcia, jakie Region Małopolski będzie w najbliższych latach kierować na ten obszar, bo to rynek i środowisko naukowe powinno decydować o tym, jakie wsparcie jest potrzebne, które kierunki i obszary będą się rozwijać i jakie technologie/projekty należy  finansować w najbliższych latach. 

 W ramach Małopolskiej Platformy zostaną opracowane kierunki jak właściwie wspierać rozwój zrównoważonej energii w Małopolsce, również kierując środki finansowe na ciekawe projekty biznesowe i badawcze, które zostały zidentyfikowane w regionie podczas prac przygotowawczych. Efektem działań ma być aktualizacja inteligentnej specjalizacji Zrównoważona Energia oraz stworzenie platformy współpracy dla podmiotów, które chcą się rozwijać i tworzyć wiodące środowisko w branży w Małopolsce. 

Agenda spotkania:

14:00 – 14:15 – przedstawienie tematyki spotkania i prezentacja procesu PPO2023 w kontekście planowanych działań dla specjalizacji ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA – Irena Łobocka, Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Agnieszka Bachórz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
14:15 – 14:30 – TOP TRENDY – prezentacja światowych i krajowych wiodących trendów energetycznych i budowlanych – Bartłomiej Świderek, Globenergia
14:30 – 15:30 – dyskusja warsztatowa nt. trendów, kierunków rozwojowych, wyzwań, szans i możliwości dla zrównoważonej energii w Małopolsce – moderacja Bartłomiej Świderek, Globenergia
15:30 – 16:00 – dyskusja warsztatowa nt. małopolskiej platformy specjalizacyjnej dla zrównoważonej energii – oczekiwania, cele i możliwe formy wsparcia innowacji i rozwoju technologii w Małopolsce poprzez platformę współpracy – moderacja dyskusji prof. dr hab. Łukasz Mamica, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr inż. Krzysztof Szczotka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
16:00 – poczęstunek, networking z uczestnikami spotkania

Planowane są także kolejne spotkania:

  • Warsztaty SMART LAB OZE – 2 spotkania x 2 godziny w dniach 21.11.2023 godz. 13:00 – 15:00 oraz 1.12.2023 godz. 10:00 – 12:00 w Krakowskim Parku Technologicznym ul. Podole 60 Kraków. Celem warsztatów jest praca nad wskazaniem technologii, rozwiązań, potencjalnych projektów z obszaru OZE, które mają największe szanse na rozwój i finansowanie w Małopolsce. 
  • Warsztaty SMART LAB BUD – 2 spotkania x 2 godziny w dniach 22.11.2023 godz. 12:00 – 14:00 oraz 6.12.2023 godz. 10:00 – 12:00 w Krakowskim Parku Technologicznym ul. Podole 60 Kraków. Celem warsztatów jest praca nad wskazaniem technologii, rozwiązań, potencjalnych projektów z obszaru nowoczesnego budownictwa, które mają największe szanse na rozwój i finansowanie w Małopolsce.