SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Konferencja „Energia w gminie”

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 07.12.2023 SPCleantech zorganizował we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski (SGiPM) konferencję ENERGIA W GMINIE – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej – to się opłaca.

Konferencja odbyła się 7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 10.00 – 14.00 na Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Centrum Energetyki C-6, sale 307-308, Czarnowiejska 36 (nowy biały budynek Centrum Energetyki).

Podczas konferencji zaprezentowano m.in.:  

 • długoterminowy program termomodernizacji RenovationWave,
 • działania WFOŚiGW w Krakowie na rzecz wsparcia termomodernizacji budynków,
 • zmiany w Charakterystyce Energetycznej i Audycie Energetycznym,  
 • metody walki z problemem ubóstwa energetycznego na przykładzie gminy Niepołomice,
 • efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej jako element transformacji energetycznej miast i gmin.

Udział w konferencji był bezpłatny.

W załączeniu przesyłamy szczegółowy program wydarzenia.

Wydarzenie realizowane było w ramach projektu „Energia w Gminie” Edycja 2023. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.