South Poland Cleantech Cluster

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników South Poland Cleantech Cluster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Forum „Kraków miastem start-upów”

 |  Kategoria: Wydarzenia

26.01.2015 SPCleantech uczestniczył w konferencji „Kraków miastem start-upów” zorganizowanej przez miasto Kraków oraz inicjatywę Kraków Miastem Startupów. Tematem przewodnim tego Forum była współpraca na linii miasto-młodzi przedsiębiorcy. W jego trakcie zaprezentowano zaplanowane na 2015 rok miejskie projekty wspierające rozwój startupów, możliwość uzyskania finansowania w ramach nowej perspektywy unijnej oraz zakres współpracy w ramach open data. Istotnym elementem Forum było przedstawienie planów na rok 2015 krakowskich inicjatyw startupowych, w tym inicjatywy „Kraków-Miastem Startupów”.