South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Brązowy certyfikat ECEI zarządzania klastrem

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech złożył aplikację o brązowy certyfikat zarządzania clustrami przyznawany przez European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Aby móc ubiegać się o wyróżnienie w postaci jednego z trzech certyfikatów (złoty, srebrny, brązowy), klastry, muszą wykazać się na płaszczyźnie działań, dążących do dalszej poprawy struktur organizacji i procedur, w celu zwiększenia wydajności, jak również, najwyższą jakością technik zarządzania.

Dnia 17.06.2014 przedstawiciel ECEI, Jakub Karp przeprowadził wywiad z dyrektorem SPCleantech, Janusz Kahl w celu przeprowadzenia benchmarkingu z innymi klastrami. Organizacja ECEI ocenia klastry, na podstawie postępowania porównawczego, prowadzonego przez specjalnego delegata ESCA (The European Secretariat for Cluster Analysis). Jeżeli proces weryfikacji zostanie zakończony pomyślnie, organizacja ECEI przyjmie w swoje struktury SPCleantech klaster, przyznając jednocześnie wyróżnienie, w postaci brązowego certyfikatu Europen Cluster of Excellence Initiative.

Każdy cluster analizowany jest na podstawie wywiadu z menedżerem klastra, prowadzonym przez z jednego z wydelegowanych ekspertów ESCA. Rozmowa odbyła się w siedzibie organizacji klastra NordicHouse w Krakowie i trwała około 4,0 godzin. Wywiad objął 36 wskaźników odnoszących się do 6 elementów:

  • Struktura klastra
  • Zarządzanie klastrem
  • Zarządzanie finansami klastra
  • Świadczone usługi
  • Kontakt i interakcja w obrębie clustra
  • Osiągnięcia i renoma klastra

Rezultaty procesu weryfikacji, prezentowane są indywidualnie, dla każdego zarządu klastra, na specjalnie sporządzonym w tym celu raporcie. Dokument zawiera także wskazówki dotyczące dalszych działań, mających na celu poprawę pracy klastra, zgodnie z aktualnie opracowywanymi wymogami jakościowymi, przez European Cluster Excellenece Inititative (ECEI). Raport (około 70 stron) napisany w języku angielskim, zawiera:

  • Graficzną analizę porównawczą klastra aplikującego (benchmarking) z klastrami działającymi w tych samych obszarach technologicznych, jak i z klastrami z innych sektorów
  • Ocenę mocnych i słabych stron klastra
  • Porównanie jakości technik zarządzania ze „wskaźnikami doskonałości”, przygotowanymi przez ECEI (patrz na: http://www.clusterexcellence.org/)
  • Zalecenia dotyczące działań mających na celu poprawę pracy klastra

W części uzupełniającej raportu, zawarte jest wyróżnienie, w postaci brązowego certyfikatu European Cluster Excellence Initiative (ECEI), za udział w procesie weryfikacyjnym. Znajdują się tam również, pliki elektroniczne z brązowym certyfikatem, które posłużyć mogą do działań marketingowych czy komunikacyjnych. Organizacja klastra, zostaje także wpisana do publicznej bazy danych klastrów uczestniczących w procesie zrzeszającym. Do tej pory, w przedsięwzięciu udział wzięło ponad 800 clustrów z 40 krajów (bazę danych wszystkich organizacji, odnaleźć można pod adresem: www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters).