Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Brązowy certyfikat ECEI zarządzania klastrem

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech złożył aplikację o brązowy certyfikat zarządzania clustrami przyznawany przez European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Aby móc ubiegać się o wyróżnienie w postaci jednego z trzech certyfikatów (złoty, srebrny, brązowy), klastry, muszą wykazać się na płaszczyźnie działań, dążących do dalszej poprawy struktur organizacji i procedur, w celu zwiększenia wydajności, jak również, najwyższą jakością technik zarządzania.

Dnia 17.06.2014 przedstawiciel ECEI, Jakub Karp przeprowadził wywiad z dyrektorem SPCleantech, Janusz Kahl w celu przeprowadzenia benchmarkingu z innymi klastrami. Organizacja ECEI ocenia klastry, na podstawie postępowania porównawczego, prowadzonego przez specjalnego delegata ESCA (The European Secretariat for Cluster Analysis). Jeżeli proces weryfikacji zostanie zakończony pomyślnie, organizacja ECEI przyjmie w swoje struktury SPCleantech klaster, przyznając jednocześnie wyróżnienie, w postaci brązowego certyfikatu Europen Cluster of Excellence Initiative.

Każdy cluster analizowany jest na podstawie wywiadu z menedżerem klastra, prowadzonym przez z jednego z wydelegowanych ekspertów ESCA. Rozmowa odbyła się w siedzibie organizacji klastra NordicHouse w Krakowie i trwała około 4,0 godzin. Wywiad objął 36 wskaźników odnoszących się do 6 elementów:

  • Struktura klastra
  • Zarządzanie klastrem
  • Zarządzanie finansami klastra
  • Świadczone usługi
  • Kontakt i interakcja w obrębie clustra
  • Osiągnięcia i renoma klastra

Rezultaty procesu weryfikacji, prezentowane są indywidualnie, dla każdego zarządu klastra, na specjalnie sporządzonym w tym celu raporcie. Dokument zawiera także wskazówki dotyczące dalszych działań, mających na celu poprawę pracy klastra, zgodnie z aktualnie opracowywanymi wymogami jakościowymi, przez European Cluster Excellenece Inititative (ECEI). Raport (około 70 stron) napisany w języku angielskim, zawiera:

  • Graficzną analizę porównawczą klastra aplikującego (benchmarking) z klastrami działającymi w tych samych obszarach technologicznych, jak i z klastrami z innych sektorów
  • Ocenę mocnych i słabych stron klastra
  • Porównanie jakości technik zarządzania ze „wskaźnikami doskonałości”, przygotowanymi przez ECEI (patrz na: http://www.clusterexcellence.org/)
  • Zalecenia dotyczące działań mających na celu poprawę pracy klastra

W części uzupełniającej raportu, zawarte jest wyróżnienie, w postaci brązowego certyfikatu European Cluster Excellence Initiative (ECEI), za udział w procesie weryfikacyjnym. Znajdują się tam również, pliki elektroniczne z brązowym certyfikatem, które posłużyć mogą do działań marketingowych czy komunikacyjnych. Organizacja klastra, zostaje także wpisana do publicznej bazy danych klastrów uczestniczących w procesie zrzeszającym. Do tej pory, w przedsięwzięciu udział wzięło ponad 800 clustrów z 40 krajów (bazę danych wszystkich organizacji, odnaleźć można pod adresem: www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters).