South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Walne Zgromadzenie Wspólników

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Zarząd South Poland Cleantech Cluster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz postanowienie §10 ust. 2 Statutu Spółki zwołał na dzień 29 czerwca 2016 roku na godzinę 16.00 w siedzibie Spółki tj. w Krakowie przy ul. św. Anny 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podczas Zgromadzenia Walnego Udziałowcy zatwierdzili „Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015”. Udziałowcy zatwierdzili także „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015”.

Udziałowcy udzielili zarówno Zarządowi jak i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 oraz podjęli Uchwałę o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.

Walne Zgromadzenie Wspólników

Walne Zgromadzenie WspólnikówWalne Zgromadzenie Wspólników