South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

South Poland Cleantech Cluster

 organizuje warsztaty

"Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów"

Data: 29.10.2019, godz. 15.00 - 
Miejsce: NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie

Warsztaty organizowane są przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Temat trzecich warsztatów to "Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów". Każdy start-up ma swoją historię a Twoim zadaniem jest jej opowiedzenie. Sztuki pitchingu nauczysz się właśnie podczas naszych kolejnych warsztatów. Mentor nie tylko przekaże potencjalnym przedsiębiorcom różnego rodzaju techniczne umiejętności, ale także wzmocni ich przedsiębiorczy sposób myślenia.

Mentorem podczas warsztatów będzie Christo Balinow, InnoEnergy's Business Development Director for CEE, Middle East and North America. KIC InnoEnergy jest europejską spółką poświęconą promowaniu innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji w dziedzinie zrównoważonej energii poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. KIC InnoEnergy świadczy usługi przyspieszania rozwoju start-upów i ryzykownych przedsięwzięć poprzez wspieranie przedsiębiorców i ich pomysłów biznesowych. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja: https://evenea.pl/event/spcleantechwarsztaty3/

 

Współpraca z Coventry University

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 04.07.2019 SPCleantech nawiązał współpracę z Międzynarodowym Centrum Przedsiębiorczości Transformacyjnej Uniwersytetu w Coventry (International Centre for Transformational Entrepreneurship of Coventry University). Spotkanie w Krakowie zostało zorganizowane przez The British Council, która jest międzynarodową organizacją Zjednoczonego Królestwa zajmującą się relacjami kulturowymi i możliwościami edukacyjnymi. W spotkaniu uczestniczyli liderzy Centrum, Joan Lockyer, Liliana Biglou i Katarzyna Szczepaniak z British Councils w Warszawie.

Od 2007 Uniwersytet w Coventry przechodzi różne etapy zmian promujące przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i innowacje. W 2008 Utworzono Instytut Przedsiębiorczości Stosowanej (IAE), który odegrał znaczącą rolę w zdobywaniu różnych nagród w imieniu Uniwersytetu w Coventry, takich jak Times Wyższy Uniwersytet Przedsiębiorczości Roku w 2011,  I nagrody Inkubacji. Aby przejść do kolejnego poziomu wspierania  przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w sierpniu 2015 zreorganizowano  IAE i wszystkie działania edukacyjne i badawcze w zakresie przedsiębiorczości zgrupowano w ramach nowego Międzynarodowego Centrum Przedsiębiorczości Transformacyjnej (International Centre for Transformational Entrepreneurship, ICTE). ICTE ma unikalne podejście, które wyjaśniono w jego filozofii (patrz dokument dotyczący stanowiska na stronie www.coventry.ac.uk/icte). Z tego stanowiska filozoficzne go ICTE definiuje swoją misję jako „działania na rzecz przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości w celu wspierania przywództwa, które może organizować zasoby, działać w oparciu o możliwości i tworzyć skutki gospodarcze i społeczne poza poziomem lokalnym”. Jego celem jest „promowanie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości poprzez systemowe podejście, przynoszące transformację w rozwoju społeczno-gospodarczym. ”

Zgodnie z misją i celem strategii ICTE działalność koncentruje się na pięciu filarach:

 • Przywództwo przedsiębiorcze – które ma na celu wykucie nowego pokolenia wielkich myślicieli przedsiębiorczych i wykonawców
 • Edukacja przedsiębiorcza – której celem jest tworzenie nowej wiedzy w celu wspierania przedsiębiorczości transformacyjnej
 • Innowacje – aby rozwijać nowe sposoby prowadzenia biznesu w XXI wieku
 • Rozwój społeczno-gospodarczy – aby zapewnić zdrowe i równe społeczeństwo, zaspokajając potrzeby współczesności bez narażania na szwank potrzeb przyszłości
 • Wsparcie polityki – analizowanie i promowanie przedsiębiorczości i polityk przedsiębiorczości, które umożliwią transformacyjną przedsiębiorczość.  ICTE działa lokalnie, na szczeblu krajowym i międzynarodowym