South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Współpraca z Coventry University

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 04.07.2019 SPCleantech nawiązał współpracę z Międzynarodowym Centrum Przedsiębiorczości Transformacyjnej Uniwersytetu w Coventry (International Centre for Transformational Entrepreneurship of Coventry University). Spotkanie w Krakowie zostało zorganizowane przez The British Council, która jest międzynarodową organizacją Zjednoczonego Królestwa zajmującą się relacjami kulturowymi i możliwościami edukacyjnymi. W spotkaniu uczestniczyli liderzy Centrum, Joan Lockyer, Liliana Biglou i Katarzyna Szczepaniak z British Councils w Warszawie.

Od 2007 Uniwersytet w Coventry przechodzi różne etapy zmian promujące przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i innowacje. W 2008 Utworzono Instytut Przedsiębiorczości Stosowanej (IAE), który odegrał znaczącą rolę w zdobywaniu różnych nagród w imieniu Uniwersytetu w Coventry, takich jak Times Wyższy Uniwersytet Przedsiębiorczości Roku w 2011,  I nagrody Inkubacji. Aby przejść do kolejnego poziomu wspierania  przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w sierpniu 2015 zreorganizowano  IAE i wszystkie działania edukacyjne i badawcze w zakresie przedsiębiorczości zgrupowano w ramach nowego Międzynarodowego Centrum Przedsiębiorczości Transformacyjnej (International Centre for Transformational Entrepreneurship, ICTE). ICTE ma unikalne podejście, które wyjaśniono w jego filozofii (patrz dokument dotyczący stanowiska na stronie www.coventry.ac.uk/icte). Z tego stanowiska filozoficzne go ICTE definiuje swoją misję jako „działania na rzecz przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości w celu wspierania przywództwa, które może organizować zasoby, działać w oparciu o możliwości i tworzyć skutki gospodarcze i społeczne poza poziomem lokalnym”. Jego celem jest „promowanie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości poprzez systemowe podejście, przynoszące transformację w rozwoju społeczno-gospodarczym. ”

Zgodnie z misją i celem strategii ICTE działalność koncentruje się na pięciu filarach:

  • Przywództwo przedsiębiorcze – które ma na celu wykucie nowego pokolenia wielkich myślicieli przedsiębiorczych i wykonawców
  • Edukacja przedsiębiorcza – której celem jest tworzenie nowej wiedzy w celu wspierania przedsiębiorczości transformacyjnej
  • Innowacje – aby rozwijać nowe sposoby prowadzenia biznesu w XXI wieku
  • Rozwój społeczno-gospodarczy – aby zapewnić zdrowe i równe społeczeństwo, zaspokajając potrzeby współczesności bez narażania na szwank potrzeb przyszłości
  • Wsparcie polityki – analizowanie i promowanie przedsiębiorczości i polityk przedsiębiorczości, które umożliwią transformacyjną przedsiębiorczość.  ICTE działa lokalnie, na szczeblu krajowym i międzynarodowym