SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Witamy nowego członka SPCleantech – COPMA Polska

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka, COPMA Polska wiodącego producenta i dostawcę innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań dźwigowych dla branży kolejowej, tramwajowej, budowlanej, energetycznej i morskiej w Polsce.

COPMA Polska posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno – techniczną, która jest ukierunkowana na kompleksowe, szybkie i mobilne działanie w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży oraz serwisu wytworzonych produktów. Personel produkcyjny posiada kwalifikacje potwierdzone stosownym dyplomem Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), zaś personel badań nieniszczących (NDT) – certyfikaty kompetencji II stopnia zgodnie z normą PN-EN ISO 9712.

Jako jedyna firma w Polsce, COPMA Polska otrzymała w oparciu o dwuletnie badania produktu w różnych certyfikowanych polskich jednostkach notyfikowanych CERTYFIKAT wydany przez PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO dopuszczający pojazd drogowo-szynowy TYP.ZDS COPMA-V4 do poruszania się po czynnych torach kolejowych co oznacza, że pojazd kolejowy może poruszać się nie tylko po drogach publicznych, ale również po czynnych torach kolejowych tak jak pociągi.

Powyższe założenia modelu biznesowego mają za zadanie utrzymać firmę na pozycji lidera w dostawie na rynki krajowe produktów kolejowych, tramwajowych, budowlanych oraz przygotować kapitałowo, organizacyjnie do mocnego eksportu produktów na rynki europejskie promując się na dedykowanych międzynarodowych targach zagranicznych.

Zarys historyczny

Copma Polska powstała jako samodzielna firma z polskim 100 % kapitałem w roku 2015 i rozpoczęła produkcję pojazdów kolejowych (drogowo szynowych), produkcję pojazdów specjalnych (ratowniczych do podnoszenia i wkolejania tramwajów), pociągów sieciowych do budowy infrastruktury kolejowej oraz jako generalny importer Żurawi hydraulicznych (HDS Copma Italia).

Odpowiednie podejście do klienta oraz doświadczenie pozwoliło na zdobycie wielu klientów w branży kolejowej, tramwajowej, budowlanej, energetycznej i morskiej. Produkty Copma polecane są przez zadowolonych klientów, a doświadczenie 40 lat producenta Copma Italia pozwala na znalezienie odpowiednich rozwiązań dla każdego klienta. Indywidualne rozwiązania pozwalają na zaspokajanie potrzeb rynku. Na dziś w branży kolejowej i tramwajowej COPMA jest wiodącym producentem i dostawcą kompleksowych rozwiązań dźwigowych co owocuje kolejnymi projektami realizowanymi przez COPMA jako generalnego Importera i przedstawiciela włoskiego producenta Copma Italia. Doświadczenia zdobyte przy realizacji szeregu skomplikowanych projektów inwestycyjnych pozwalają podejmować kolejne trudne wyzwania.

Odbiorcy, którzy do tej pory zakupili i używają produktów są między innymi:

Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe, Budimex Kolejnictwo, Przedsiębiorstwo Naprawi i Utrzymania Kolejowego – Kraków (spółka PKP PLK), Zakład Robót Kolejowych DOM – Poznań (spółka PKP PLK), Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe w Gdańsku (spółka PKP PLK), Kuca Serwis Kolejowy, ZUE – Kraków, MPK Kraków, MZK Toruń, MPK Olsztyn, MPK Poznań, MPK Łódź, Tramwaje Śląskie, Tramwaje Wrocław, Pesa Bydgoszcz i wiele innych firm prywatnych z sektora kolejowo budowlanego oraz energetycznego.