South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

VI Forum Green Smart City

 |  Kategoria: Wydarzenia

Członek akcjonariusz SPCleantech, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o., InnoTechKrakw oraz SPCleantech jako partnerem zorganizowali w dniach 28-29 października 2021, VI Forum Green Smart City.

W pierwszym dniu konferencji przedstawiciel SPCleantech, Janusz Kahl przedstawił założenia najnowszego projektu klastra krakowurbanhub.pl oraz działania związane z budowaniem hubu zrównoważonej urbanizacji w Krakowie. W drugim dniu konferencji, Janusz Kahl wziął udział w debacie na temat „Wpływ innowacji społecznych na rozwój Smart City i Smart Village”.

Celem VI Forum Green Smart City było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, a także upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

FORUM Green Smart City jest od pierwszej edycji przestrzenią wymiany informacji i współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych technologii, które będą sprzyjać rozwojowi inteligentnych miast i wsi.

Podczas VI Edycji Forum Green Smart City zostały poruszone zagadnienia dotyczące idei Europejskiego Zielonego Ładu, racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych, zarządzania zielenią miejską, ochrony powietrza, smart rozwiązaniami w mieście i na wsi. Dodatkowym obszarem tematycznym jaki zostanie podjęty podczas Forum są wyzwania i szanse jakie stawia przed nami pandemia Covid-19.

Wyzwania stawiane przez Europejski Zielony Ład jeszcze mocniej inspirują do poszukiwania rozwiązań i wdrażania nowych technologii w Smart CitySmart Village, a także otwierają nową przestrzeń do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju.